„Mi nem vagyunk hátrányos helyzetűek!"

Miskolc – Hogyan lesz még több hátrányos helyzetű tanulója az iskolának? Egy szülő elmesélte.

Egy elkeseredett édesanya hívta föl nemrég szerkesztőségünket. Mint panaszolta, a helyi általános iskolában arra „akarja kényszeríteni” őt az iskolaigazgató, hogy írja alá gyermeke hátrányos helyzetét igazoló papírt annak ellenére, hogy ők nem hátrányos helyzetűek. Az édesanya nem árulta el, hogy melyik intézményben történt az eset, csak annyit tudtunk meg tőle, hogy egy megyénkbeli kistelepülés iskolájáról van szó. Az édesanya most azon gondolkodik, hogy a közeli város egyik iskolájába íratja át gyermekét.

Nem lehet kényszeríteni

Mi a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Oktatási és Művelődési Főosztályának vezetőjét, Hideg Imrét kerestük meg a szülő panaszával, aki lapunknak elmondta: : hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, valamint akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.

E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője (óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában) legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához a szülő ad nyilatkozatot, de a nyilatkozattétel önkéntes. Az iskolaigazgató tehát nem kényszeríthet senkit ennek aláírására – hangsúlyozta a főosztályvezető.

Iskolaváltás

Kíváncsiak voltunk arra is, milyen érdekei fűződhetnek az iskolának ahhoz, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermeke legyen. Hideg Imrétől megtudtuk, vannak különböző uniós pályázatok, melyeknél előnyt jelent, ha az intézmény sok hátrányos helyzetű gyermekkel tud „elszámolni.” Ilyen pályázatok például az iskolafelújtási, az infrastruktúra- és informatika-fejlesztési projektek. A szakember azt ajánlotta, hogy a szülő forduljon panaszával települése jegyzőjéhez vagy az illetékes kistérségi közoktatási társuláshoz, esetleg az Oktatási Hivatalhoz. Hozzátette: ebben az esetben a szülő számára az iskolaváltás reális lehetőség, hisz a közoktatási törvény értelmében a szülő szabadon választhatja meg gyermeke iskoláját.

Nem érdemes

Hideg Imre felhívta a figyelmet: az uniós pályázatok ellenőrzése rendkívül szigorú, ezért nem érdemes kockáztatni azzal, hogy egy-egy település valótlan adatokat sorakoztasson fel a pályázatban. Ráadásul ezek a pályázatok utófinnanszírozással működnek, így egy valótlan adatsor akár csődbe is viheti a kistelepülést.