Mi lenne számukra az „álommunka”?

Debrecen – Fizetésével a magyar dolgozók harminchárom százaléka elégedett kisebb-nagyobb mértékben.


Pozitív véleményt a munkakörülményekről 54, kollégáikról, munkahelyükön a közösségi szellemről 55 százalék mondott. Az elégedett magyarok aránya a munkahelyhez kapcsolódó tíz tényező közül kilenc esetében alacsonyabb, mint az európai átlag. Viszont a magyar válaszadók az átlagnál kedvezőbben ítélik meg vezetőjük, főnökük elvárásait.

Korfüggő is

Ha a fizetésre vonatkozó válaszokat felosztjuk a különböző generációkra, akkor figyelemre méltó különbségeket látunk: például fizetésével az európai válaszadók átlag 42 százaléka elégedett. De ez a felénél is nagyobb arányban jellemző a 20 éves és fiatalabb, valamint a 65 éves és idősebb munkavállalókra. Legkevésbé pedig az 50-54 és a 45-49 évesek elégedettek – ezt tárta fel a Nielsen hatvan országban, köztük hazánkban végzett felmérése. Európában átlagosan szintén a legfiatalabb és a legidősebb korosztály nyilatkozott legpozitívabban a munkakörülményekről. Előbbiek közül 73, utóbbiaknál 72 százalék az arány, miközben a harmincegy vizsgált ország átlaga 63 százalék. Itt is a 45-54 év közöttiek elégedettségi aránya a legalacsonyabb. Ugyanez a helyzet a munka és a magánélet egyensúlyánál: kisebb-nagyobb mértékben kedvezőnek tartja az európai átlag 54 százaléka. Egyik véglet a legfiatalabb megkérdezettek 62, míg a legidősebbek 73 százaléka. Másik pedig a 45-54 évesek 50 százalékos mutatója. Az elégedett magyarok részaránya 45 százalék.

Akár a mesében

Mi lenne az ön álommunkahelye, melyik területen dolgozna szívesen (vagy esetleg máris azzal foglalkozik)?” A magyarok legnagyobb aránya, 10 százaléka marketing/értékesítés/szolgáltatás vonalról álmodik. Utána mondták az informatikát és a termelést. Az európai válaszadók legnagyobb része viszont „álommunkának” az informatikát tartja. Ezt legnagyobb arányban mondták a 24 évesnél fiatalabbak, valamint a 30-34 évesek. Európában második álommunkahely a marketing, értékesítés, szolgáltatás hármasa. Itt legmagasabb a 35-39 évesek aránya. Kicsit kevesebben vágynak erre a területre a 20 évesnél fiatalabbak és a 25-29 évesek közül.

HBN
hirdetés