MH KFOR-16: Túl az első hónapon

A Magyar Honvédség katonái Koszovóban
A Magyar Honvédség katonái Koszovóban - © Fotó: MH KFOR Kontingens
Koszovó – Termékeny hónapot tudhat maga mögött a Magyar Honvédség KFOR (Kosovo Force) kontingens 16. váltása. A zászlóalj, amelynek gerincét az MH 5. Bocskai István Lövészdandár katonái alkotják, március elején vette át a feladatokat Koszovóban. A megszokott feladatok jellege ugyan nem változik az elkövetkezendő időszakban, de új kihívások várnak a kontingensre.

A portugál fél kivonul Koszovóból, így április végétől teljes egészében a Magyar Honvédség kontingense alkotja majd a KFOR parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó Harcászati Tartalék Zászlóaljat (KFOR Tactical Reserve Battalion (HUN)- KFOR TACRES Bn).

A jelenleg még portugál vezetésű KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj alárendeltségében működő 1. század fő feladata az volt a kiérkezést követően, hogy felkészüljön és elérje a teljes műveleti készenlétet (Full Operational Capability – FOC). A magyar katonák felkészültségükről egy komplex tömegkezelési gyakorlat bemutatása során adtak számot, amelyet a KFOR parancsnoka, Giovanni FUNGO vezérőrnagy is megtekintett. A valós helyzetet szimuláló feladat során a század svájci, osztrák és dán alegységekkel működött együtt, a gyakorlat vezetőségét és az ellenerőt pedig a portugál fél biztosította. A század a feladatot sikeresen teljesítette, elérve ezzel a teljes műveleti készenlétet. A vizsga ugyan az egyik legfontosabb mérföldkő volt, de a század feladatai és kiképzései azonban korántsem értek véget. A sikeres megmérettetést követően a tűztől való félelem leküzdésének gyakorlása (fire phobia training), harctéri életmentő felkészítés és helikopteres begyakorlások vártak a magyar békefenntartókra.

Mindez idő alatt a KFOR Keleti Többnemzeti Harccsoport (Multinational Battle Group- East- MNBG-E) alárendeltségébe tartozó 2. század is folyamatosan készült a rá váró feladatokra. Hasonlóan az 1. századhoz, április közepén ugyanis rájuk is vár egy megmérettetés, ahol a kiegészítő elemekkel együttműködve ennek az alegységnek is egy zárógyakorlat során kell bizonyítania felkészültségét.

mh-2

Fotó: MH KFOR Kontingens

Budai Attila alezredes, az MH KFOR kontingens parancsnoka az elmúlt időszakot értékelve hangsúlyozta: „Az első század felkészült a feladatokra és úgy gondolom, hogy a második század is jó úton halad, hogy az áprilisi FOC vizsgán kiemelkedő teljesítményt nyújtson. A törzs számára azonban a feladatok oroszlánrésze még hátra van: az áprilisi SILVER SABRE gyakorlat megtervezése és levezetése, valamint a KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj feladatainak átvétele lesz a legfontosabb az elkövetkezendő hetekben.”

A feladatok mellett kontingens több, más nemzetek által szervezett szabadidős sportversenyen is képviseltette magát és a magyar katonák jó hírét öregbítve számos elismerést begyűjtött. A portugál szervezésű párbajlövészeten az első század két csapata is sikeresen szerepelt, így a dobogó első és második fokán is magyar katonák állhattak. Március utolsó hétvégéjén a Peć-ben megrendezett járőrbajnokságon pedig 16 induló csapatból a negyedik helyen végzett a magyar kontingens csapata. Mindemellett az első század FOC vizsgáján tanúsított kiemelkedő teljesítményéért a KFOR vezénylőzászlósa, Maurizio SARASINO főtörzszászlós elismerésben részesítette az első századtól Balogh József törzsőrmestert.

– Cs. Sárkány Beáta hadnagy –