Menteni való érték

A mezőcsáti zsinagóga megmentésére esztendőkkel ezelőtt alapítványt hívtak életre, mert az 1880-ban elkészült épület – képeink is bizonyítják – helyreállítását semmiképpen sem lehet tovább halogatni, mert állapota rohamosan romlik.

Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség már 1986-ban megállapította, hogy az épület léte veszélyben van. A rekonstrukciós tervek ugyan 2003-ban elkészültek, de a pályázatokat – eddig – pénzhiány miatt elutasították.  

Kultúra és oktatás 

A zsnagógáért tenni akarók többször is hangoztatták, hogy a zsinagóga helyreállítása több szempontból fontos. Értékmentő, mint építészeti emlék, mint a város történetének elválaszthatatlan része és mint a mezôcsáti zsidó közösségnek emléket állító, de a jelenben, illetve a jövőben továbbra is az életet szolgáló épület.

A mezôcsáti csodarabbi, azaz Jakab Tannebaum példáját követve szeretnénk, ha a zsinagóga a zene és a művészetek háza lenne, ugyanis a rabbi a XIX. században Mezőcsáton több száz ifjút nevelt és oktatott. A hitközségben szigorú zsidó vallási fiútanoda, jeshiva működött, amelynek épülete a zsinagóga telkén még ma is áll.

Sz.B.