Megújult az iskola épülete Komádi központjában

Akt.:
Megújult az iskola épülete Komádi központjában
Komádi – A mintegy 370 milliós ráfordítás meghatározó részéhez pályázati forrásból jutott az önkormányzat.

Mintegy 370 millió forintos ráfordítással (melyből 350 millió forint volt a támogatás, közel 20 millió forint pedig az önerő) megújult és kibővült a Barsi Dénes Általános Iskola központi épülete Komádiban. A projekt célja korszerű infrastruktúra megteremtése, az intézmény XXI. századi korszerű épületévé alakítása, mely magában foglalta az iskola felújítását, akadálymentesítését és a szükséges eszközök beszerzését.

A jövőnek szól

A rekonstrukció és átalakítás során a jogszabályi és pedagógia szempontból is megfelelő szaktantermeket alakítottak ki. Ezek kialakításával és korszerű eszközellátottsága által biztosítható a kompetencia alapú oktatás, és az innovatív pedagógiai módszertanok alkalmazása. A rekonstrukciót és bővítést követően valamennyi tantárgyhoz kapcsolódóan rendelkezésre állnak majd a szaktantermek (technika, könyvtár, természettudományi, énekterem, idegennyelvi, rajz, számítástechnikai), valamint a földszinten bővítésre kerül a diákétkező. A bővítés eredményeképp biztosított lesz, hogy a Dózsa György u-i épületben tanuló 4. évfolyamos diákok is itt folytathassák tanulmányaikat. Az infrastrukturális fejlesztéssel egyidőben folytatódnak a felzárkóztató és képesség kibontakoztató programok, melyeknek elengedhetetlen feltétele a mostani beruházás. A fejlesztések hatására Komádi példaértékű magas minőségi oktatást tud biztosítani tanulói számára, mellyel hozzájárul a gyermekek esélyegyenlőségeinek növeléséhez.

HBN