Megújult a városközpont és környéke

Megújult a városközpont és környéke
Biharkeresztes – A térségi központ-szerepkörnek megfelelő funkciók, vonzerő és megjelenés volt cél.

A város önkormányzata nyertes pályázatának köszönhetően 159 millió forint európai uniós támogatással, összesen közel 180 millió forintos fejlesztés révén újította meg városközpontját. 

Akadálymentesen

A fejlesztés célja a térségi központ szerepkörnek megfelelő funkciók, vonzerő és megjelenés megvalósítása, megújítása, továbbá a társadalmi és gazdasági szerveződések elősegítése.

Az említett forrásból az 1986-ban épült művelődési ház épületének külső, és részleges belső felújítása, akadálymentesítése történt meg. A 33 ezer kötetes és tíz helyen mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó Városi Könyvtár 1970 óta álló épületének komplex akadálymentesítése és felújítása valósult meg. Az egykori Bihar Filmszínház épületének bővítésével, átalakításával, és felújításával Bihar Közösségi Ház jött létre. A termelők örömére a piac épületét felújították, az árusító terület térburkolása, valamint akadálymentesítése is elkészült.

A Hősök tere és az I. és II. világháborús emlékmű felújítása, járda kialakítása is megtörtént a téren.

Az összeg lehetővé tette a Bihari Hagyományok Kistérségi Hagyományőrző Kavalkád megszervezését és megrendezését, mely hagyományteremtő módon hívja kavalkádra a Biharkeresztes és a környező települések hagyományőrző csoportjait, előadóit, kézműveseit.

A beruházással érintett létesítményekben megvalósult az akadálymentes közlekedés lehetősége is, így a mozgáskorlátozottak mellett az idősebbek és a babakocsival közlekedő családok számára is könnyebben megközelíthetővé, elérhetővé váltak a szolgáltatások.

Centrum szerepe megmaradt

A település 1970-ig volt járási központ, 1989-tol város újra, és kistérségi centrum. Lakói közül legtöbben ma is a határforgalomnál vannak foglalkoztatva, a település ma is döntően mezőgazdasági jellegű, az ipar nem jelentős. Ma a város ellátja a környező települések közigazgatását, jelentős létszámú általános iskolája van, valamint óvodája. A középiskolája biztosítja a környék fiataljainak továbbtanulását. Az ott történő képzés három irányú: egyrészt általános gimnázium, másrészt mezőgazdasági, harmadrészt számítástechnikai szakképző. Infrastruktúrája közepesen fejlett. – Ez a terület lesz Nyugat-Európa legkeletibb határa. A shengeni követelmények teljesítése kihat a város életére. Ma a vasútállomás határátkelő, jelentős a határőrizeti szerepe is. A lakosság létszáma stagnál, ami a környező települések fogyásához viszonyítva lényeges – fogalmazott Barabás Ferenc polgármester.

HBN