Megtartották az alakuló üléseket Polgáron

Október 18-án tartotta alakuló ülését Polgár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete – írja tudósítónk, Nábrádi Benedek.

Október 18-án tartotta alakuló ülését Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A zászló behozatal és Himnusz elhangzása után Pataki Edit: Építs, teremts! című versét hallhattuk Hadházi Renáta előadásában. Az ünnepi ülést a polgármester eskütételéig a korelnök Molnár János vezette.

Elsőként a Helyi Választási Bizottság elnöke, Adamik Lászlóné adott tájékoztatatást a 2010. évi helyi önkormányzati választás eredményéről. Ezt követően a polgármester valamint a képviselők eskütételére, majd a megbízólevelek átadására került sor.

Tóth József polgármester a polgármesteri programjában a rend, a munka, a biztonság fontosságát hangsúlyozta. Mint elmondta: a szabályok betartása, a munkalehetőségek teremtése, a közfoglalkoztatás folytatása, a hétköznapi biztonság, a település nyugalma egymással szoros egységet alkot.

A következő években kiemelt jelentőséget kap az egészségügy, ehhez kapcsolódva a szociális ellátás, a megelőzés, a prevenció, az egészséges, tiszta környezet. A biztonságos hétköznapokhoz elengedhetetlenül szükséges a nyugalom fenntartása és erősítése.

Nagyon fontos az új munkahelyek létrehozása, de amíg ez nem lehetséges a meglévők megtartására kell törekedni. Folytatni kell a közfoglalkoztatási programot, az integrált városfejlesztési stratégia végrehajtását. Tovább kell fejleszteni a Polgáron élők egymáshoz való viszonyát, a közösség erősítését, valamint a településen túli partnerekkel az előkészített partneri kapcsolatokat.

Maradtak a bérek

A program ismertetését követően a polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról döntött a képviselő-testület, melynek mértéke azonos maradt az előző ciklus végén alkalmazottakkal.Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadását követően elsőként az Ügyrendi Bizottság megválasztása történt.

Az Ügyrendi Bizottság tagjának dr. Csikós Anikó elnöksége mellett dr. Dohány László és dr. Baranya György képviselők kerültek megválasztásra. Ezt követően Tóth József polgármester javaslatot tett az alpolgármesterre, Puskás Ferenc személyében. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele után a bizottsági elnökök és tagok megválasztásával folytatódott az ülés.

Az Egyebek napirend keretében Tóth József polgármester kezdeményezte, hogy a vörösiszap-katasztrófa által sújtott területek megsegítésére a következő képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés.Szintén október 18-án tartotta alakuló ülését Polgár Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának testülete. Elsőként a Helyi Választási Bizottság elnöke, Adamik Lászlóné adott tájékoztatatást a 2010. évi kisebbségi önkormányzati választás eredményéről. Ezt követően a képviselők eskütételére, majd a megbízólevelek átadására került sor.A testület elnökének Bari Lászlót, elnökhelyettesének Szitai Istvánt választották.