Megszünt a Hajdúböszörmény-Bocskaikert Vizgadálkodási Társulat

Megszünt a Hajdúböszörmény-Bocskaikert Vizgadálkodási Társulat

Közel 10 év után megszünt a
Hajdúböszörmény-Bocskaikert
Vizgadálkodási Társulat tudtuk
meg Lőrincz János civil
tudósítónktól.


1999 julius 12én_ több egyeztető
tárgyalás után-Bocskaikert
Önkormányzata megbizási
szerződést kötött a
NYÍR-HIDROFIL BT- vel a
Hajduböszörménnyel közösen
megépítendő szenyvizcsatora
hálózatának kivitelezési
és ellenőrzési munkálatainak
lebonyolitására.


A 2000- ben indult beruházás
költsége meghaladta a 2. milliárd
forintot,melynek során három
egymást követő ütemben
Bocskaikert község
belterülete gyakorlatilag 100%-ban
csatornázva
lett.Hajduböszörményben pedig igen
jelentősen nőtt a hálózat,
bővült a szennyvizkapacitás,és
bekötésre került Zelemér,
Bodaszőlő és Hajduvid
településrész is.


A nagyrészt állami, lakossági,
valamint különböző alapok
és alapítványok
támogatásából
létrejött pénzügyi fedezet
összehangolását,és
kezelését a Raiffeisen Bank
Hajdúböszörményi egysége
végezte.


Az épitkezés kivitelezője a
KEVIÉP volt,mégpedig úgy
,hogy a gerincvezetékkel egyidőben minden
bocskaikerti ingatlanon kiépitette a telken
belüli csatlakozási
lehetőséget.


Az önkéntes lakosok szervezése
nyomán a társulat tagja lett a
tulajdonosok több mint kilencvenöt
százaléka, akiknek öt év
alatt havi 700 forintjával kellett megfizetnie a
negyvenezer forintnyi
hozzájárulását.


A 2008 december 31-el megszünt társulat a
még le nem járt bocskaikerti 2-es
és 3-as ütemének
lebonyolitásával a bocskaikerti
Önkormányzatot bizta meg,miután
Hajduböszörménnyel
elvégezték a vagyonmegosztást
és megkötötték a
szükséges
háttérmegállapodást.


A Vizgazdálkodási társulat
megszünését még a
Cégbiróságnak jóvá
kell hagynia.