Megmarad az indoklás nélküli kirúgás lehetősége

Csak Sólyom László egyik kifogását fogadta el a kormány az államfő által a múlt héten megfontolásra az Országgyűlésnek visszaküldött kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat kapcsán. A tervezett módosítások nem érintik az indoklás nélküli kirúgás lehetőségét, amely így továbbra is a törvény része marad.

A köztársasági elnök múlt heti érvelése szerint az indokolás nélküli elbocsátás lehetősége ellentétes az Európai Unió jogával. Az EU Alapjogi Chartája ugyanis kifejezetten biztosítja minden munkavállaló jogát az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemre. Ezzel, a Magyarországra is kötelező európai jogi tilalommal ellentétes egy olyan szabályozás, amely indokolás nélkül teszi lehetővé az elbocsátást.

Sólyom László levelében azt is hangsúlyozta, hogy a kormánytisztviselőkről szóló törvény az indokolás nélküli elbocsátás lehetőségével veszélyezteti a közigazgatás semleges és szakmai szempontokat szem előtt tartó működését. Hiszen akár a felettese utasítását szakmai megfontolások alapján vitató kormánytisztviselő is bármikor tarthat munkája elvesztésétől.

Répássy Róbert a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) államtitkára szerint ugyanakkor az európai uniós munkajogi vagy egyéb irányelvek csak a versenyszféra alkalmazottaira vonatkoznak. A zárószavazás előtti módosító indítványt jegyző államtitkár indoklásában úgy fogalmaz: “Európában a közszolgálati alkalmazás kondícióinak meghatározása tradicionálisan nemzeti belügy.” Répássy szerint az EU Alapjogi Chartájának a munkaviszony indokolatlan megszüntetésével kapcsolatos cikkelyét is ez alapján kell értelmezni és az nem minden foglalkoztatottra vonatkozik.

Még hétfőn szavazhat az Országgyűlés

A módosító javaslat indoklásában Répássy leszögezi: az elbocsátott kormánytisztviselők továbbra is pert indíthatnak, ha úgy érzik, diszkrimináció érte őket. Ebben az esetben pedig a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy az eljárás megfelelt az egyenlő bánásmód követelményének.

A köztársasági elnök emellett múlt heti levelében utal arra az ellentmondásra is, hogy amíg a minisztériumok teljes közigazgatási kara indokolás nélkül elbocsátható lesz, addig a helyettes államtitkárokra továbbra is a köztisztviselői törvény szigorú felmentési szabályai irányadók.

Ezt orvosolandó a Répássy által benyújtott módosító javaslat szerint a törvény hatálya alá kerülnek a közigazgatási- és a helyettes államtitkárok is.

A törvény módosításáról és magáról a jogszabályról is még hétfőn szavazhat az Országgyűlés. Amennyiben elfogadják, akkor Sólyom László köztársasági elnöknek már nem lesz mérlegelési lehetősége, alá kell írnia a törvényt.