Megkezdődtek a diplomaosztók, hétvégén négy karon is kiosztották az okleveleket

Akt.:
A DE Általános Orvosi Karának diplomaosztója
A DE Általános Orvosi Karának diplomaosztója - © Fotó: Derencsényi István
Debrecen – A hétvégén rendezett ünnepélyes diplomaosztókon a Debreceni Egyetem négy karának végzősei vehették át oklevelüket.

Gyógyításra esküdtek fel

Az ünnepségek sorozata pénteken a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának diplomaosztójával kezdődött a Főépület Díszudvarán, ahol 87 diákot avattak orvosdoktorrá.

Az ünnepi tanácsülésen 29 magyar és 58 külföldi hallgató öltötte fel a talárt, közülük 4 hazai és 5 idegen ajkú diák summa cum laude minősítésű oklevelet vett át.

A végzősöket Mátyus László dékán köszöntötte életük sorsfordító napján, és útravalóul arra bátorította a végzős diákokat, hogy hivatásuk során segítsenek a szenvedő embereken. Hozzátette: az egyetemen elsajátított tudásuk megfelel a követelményeknek, de az orvostudomány gyors fejlődése miatt szakmájuk állandó tanulást, önképzést igényel. Szép, de nehéz hivatásukhoz erőt, egészséget, kitartást, kiegyensúlyozottságot kívánt a frissen végzett orvosoknak a feladatok elvégzéséhez.


DI_diplomaoszto-22

Fotó: Derencsényi István | Kattintásra galéria nyílik


A diákok az ünnepségen esküt tettek arra, hogy orvosi hivatásukhoz mindig méltó magatartást tanúsítanak, megszerzett tudásukat a betegek testi, lelki gyógyítására használják.

Az ünnepi tanácsülésen címzetes egyetemi tanár és címzetes egyetemi docens címeket is átadtak, a kimagasló teljesítményű hallgatókat pedig oklevéllel tüntették ki.

Az egészség védelmének szolgálatában

Az ünnepségsorozat szombaton a Gyógyszerésztudományi Kar ünnepi gyógyszerészavató tanácsülésével folytatódott, ahol 88-an vették át oklevelüket.

A diplomaosztó ünnepségen 70 magyar és 18 külföldi állampolgárságú jelöltet avattak gyógyszerészdoktorrá, köztük 10 hazai és 3 angol nyelven tanuló diákot summa cum laude minősítéssel.

A végzős hallgatókat Vecsernyés Miklós dékán búcsúztatta. Beszédében elmondta: 20 éve indult el a gyógyszerészképzés az egyetemen, 2003-ban vált az intézmény karrá, azóta pedig oktatási bázisként működik. A dékán felhívta az ünneplők figyelmét arra, hogy ez a nap az emlékeké, hiszen az egyetemen váltak tinédzserből felnőtté, majd a diploma fontosságáról szólt.

– Ez az okirat feljogosítja önöket arra, hogy az országban vagy Európában bárhol gyógyszerészként elhelyezkedjenek. Ezzel életükben egy új minőség kezdődik, új lehetőségekkel – mondta a dékán, aki azt kívánta a végzősöknek, hogy találják meg magukban azt a vezérlőelvet, ami irányítja majd az életüket.

Ezt követően a diákok esküt tettek arra, hogy a Debreceni Egyetemen megszerzett gyógyszerésztudományi ismereteiket hivatásukat lelkiismeretesen látják el, valamint az emberek egészségének védelmét és a betegek gyógyulásának érdekeit mindenek fölé helyezik.

A diplomaosztó ünnepségen a Gyógyszerésztudományi Kar elismerte a kimagasló teljesítményű oktatók és hallgatók munkáját is.

Felkészült agrárszakemberek

Idén először – a hallgatók kezdeményezésére – nem a Böszörményi úti campuson, hanem az egyetem Főépületében tartotta diplomaosztó tanácsülését a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. Június 18-án 128 hallgató vette át oklevelét a Díszudvaron.

A végzett mérnököktől Komlósi István dékán búcsúzott. Kiemelte: annak ellenére, hogy az elmúlt években országosan csökkent az agrár-felsőoktatást választók száma, a debreceni képzésekre jelentkezők száma nőtt. A 2015/16-os tanévben is csaknem négyszeres volt a túljelentkezés, a továbbtanulni szándékozó diákok választását elsősorban a minőségi képzés és piacképes diploma határozza meg.


mek

Fotó: Matey István | Kattintásra galéria nyílik


– A héten lezajlott záróvizsgák után a bizottságok tagjainak egybehangzó véleménye az volt, hogy a mérnökjelöltek felkészültsége, előadókészsége a korábbi években tapasztalthoz képest javult, megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a munkaerő piacon való érvényesüléshez – összegzett a dékán.

Komlósi István bejelentette, hogy a kar bővíti kínálatát a következő tanévtől: mezőgazdasági mérnöki alapszakon kihelyezett képzést indít a kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban. A lehetőség igen népszerű az érettségizett diákok körében: állami ösztöndíjas képzésre 81-en, önköltségesre 27-en jelentkeztek.

A végzett agrárosok diplomájuk átvétele előtt mérnöki esküt tettek, a kimagasló teljesítményt nyújtott oktatók és hallgatók munkáját pedig oklevéllel ismerték el.

A zenekultúra megőrzésére esküdtek

A Zeneművészeti Kar ünnepségének hagyományosan a Liszt terem adott otthont, ahol a diplomák átvétele mellett a hallgatók koncerttel is köszöntötték tanáraikat és a vendégeket.

A 2015/2016-ös tanév végén nappali és levelező tagozaton, alap- és mesterképzésen összesen 58-an kaptak diplomát. Legtöbben okleveles hangszertanár (17), klasszikus hangszeres előadóművész (14), illetve okleveles zeneművész-tanár szakon (10) végeztek, de diplomáztak – többek között – fúvószenekari karnagy, kóruskarnagy művész, hangszerművész, énektanár és egyházzene-tanár szakon is.


zk6

Fotó: Matey István | Kattintásra galéria nyílik


A friss diplomásokat Duffek Mihály dékán köszöntötte, majd az ünnepség a hallgatók eskütételével folytatódott: „ … esküszöm, hogy … művészi és tanári hivatásomhoz, a Debreceni Egyetemhez, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karához méltó magatartásommal szolgálom a magyar és az egyetemes kultúra ügyét. Arra törekszem, hogy zenei tehetségemet, a tanulmányaim során megszerzett tudást és képességeket a felnövekvő generációk magas fokú képzésére és a zeneszerető közönség lelki gazdagítására, a nagy hagyományú magyar zenekultúra továbbadására fordítsam.”

Az ünnepségen elismeréseket is átadtak: az „In memoriam Gulyás György” díjat kiemelkedő eredményeiért, tanulmányi és közéleti tevékenységéért, valamint a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában és a Gulyás György Szakkollégiumban kifejtett kiváló munkájáért Forró Mónika Ramóna blockflöte tanári mesterszakos hallgató vehette át.

Az ünnepségen Bartha Elek rektorhelyettes adta át a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét Turányi Tünde klasszikus zongoraművész és zeneművész-tanárnak, valamint Fógel Erik klasszikus trombitaművész és zeneművész-tanárnak.

– Debreceni Egyetem –