Megkezdődött az ökumenikus imahét

Budapest, 2016. január 17. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) főtitkára, Fabinyi Tamás evangélikus püspök, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Bogárdi Szabó István református püspök, a zsinat lelkészi elnöke és Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke (b-j) az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletén Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban 2016. január 17-én
Budapest, 2016. január 17. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) főtitkára, Fabinyi Tamás evangélikus püspök, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Bogárdi Szabó István református püspök, a zsinat lelkészi elnöke és Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke (b-j) az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletén Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban 2016. január 17-én - © MTI Fotó: Szigetváry Zsolt
Budapest – Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a keresztények egységéért tartott ökumenikus imahét vasárnap este Budapesten.

A Deák téri evangélikus templomban megtartott szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Bogárdi Szabó István református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vezette.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) rendezvényén Erdő Péter úgy fogalmazott: “nekünk keresztényeknek közösen is tanúságot kell tenni Krisztusról. (.) A világnak szüksége van arra, hogy egyek legyünk. Így akar Isten általunk könyörülni a világon.”

A bíboros a felolvasott evangélium mondatát – “Ti vagytok a föld sója” – és az imahét egyik jelképéül is választott só szimbolikáját magyarázva elmondta: Jézus hallgatóinak számára a só a bölcsesség jelképe volt. A só, mint a bölcsesség jelképe, arra utal, hogy Jézus a saját tanítványainak megadta a tanítást, és ez a legnagyobb bölcsesség. Ez igazítja el az embert az életben: sóként kell jelen lenni a világban, és segíteni, hogy Jézus “mindenkit eligazító bölcsessége eljusson az emberekhez”, és “ízt, értelmet adjon mindenki életének”.

Erdő Péter kitért arra is, hogy a sónak van egy másik, nagyon erőteljes jelentése: az a szerepe, hogy megóv a romlástól. Jézus korában ugyanis sóval konzerválták az élelmiszereket, a só tehát a rothadástól, a pusztulástól óvott.

Jézus mondata, “Ti vagytok a föld sója”, azt jelenti, hogy “Krisztus tanítványainak kell lenniük azoknak, akik kedvéért Isten megkegyelmez a világnak, akik megóvják a világot attól, hogy Isten szemében haszontalannak tűnjék”.

Ez a mondat ugyanakkor “borzalmas felelősséget is jelent” – figyelmeztetett a bíboros. “Olyan életet kell élnünk, hogy rajtunk ismerje fel Isten a világban jelenlévő Krisztust, és ezért szeretettel nézzen a világra, és megkegyelmezzen annak”.

“Nekünk magunknak nem szabad kritikátlanul a világhoz hasonulnunk, hanem “Krisztushoz kell egyre jobban hasonlítanunk, hogy mi adhassuk meg – az ő erejéből – azt, ami a világot megőrzi a pusztulástól, és megtartja az üdvösség felé vezető úton” – fogalmazott Erdő Péter.

Bogárdi Szabó István arról beszélt: a világ nyomorúságai elrejtik előlünk a teremtés “csodálatos dicsőségét”. Az elmúlt hónapok, évek eseményei tanácstalanná, védtelenné tesznek, és olykor megrendítik szilárd belső hitünket is.

A keresztyének üldözése szerte a világon kétségeket támaszt “magunkban, imáink hathatósságában”, és a mai nyugat-európai civilizáció “gúnyos cinizmusa” sokakat önfeladásra csábít. De Péter apostol szavai: “ti azonban választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet vagytok”, “nagy és erős buzdítást jelentenek”, hogy “legyünk bizonyságtevői, hirdetői, evangélistái az Isten és az isteni irgalmasság nagy dolgainak” – fogalmazott a református püspök.

Az ökumenikus imahét idei bibliai mottója Péter első levelében található: “Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

Az idei imahét anyagát a lett ökumenikus csoport készítette, az ő kérésük alapján az imahét jelképei idén a Biblia, a gyertya és a só. A szertartás kezdetén e szimbólumokat a három történelmi keresztény egyház főpásztorai vitték be a templomba és helyezték el az oltár előtt.

A liturgiai szolgálatban részt vett Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke és a MEÖT tagegyházainak vezetői.

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, azon először csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és kizárólag az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Ma már szerte a világon és Magyarország szinte minden településén ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket, és imádkoznak a Krisztusban hívők egységéért az imahét idején a különböző felekezetű gyülekezetek.

– MTI –
hirdetés