„Meg kell őrizni a Debreceni Egyetem stabilitását”

„Meg kell őrizni a Debreceni Egyetem stabilitását”
„Azok az intézmények maradhatnak fenn, amelyek minőséget tudnak nyújtani, illetve ahol a képzés a munkaerőpiac igényeit ki tudja elégíteni” – vallja dr. Fábián István, az egyik rektorjelölt.

Rektorválasztás előtt áll a Debreceni Egyetem. Nem érdektelen, hogy egy ilyen jelentőségű intézménynek ki lehet a vezetője a következő három esztendőben – márpedig mindenképpen új személy lesz az, hiszen a leköszönő dr. Fésüs László nem pályázott.
Ketten adtak be pályázatot: dr. Fábián István vegyész, egyetemi tanár, aki jelenleg rektorhelyettes, a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok elnöke, illetve dr. Pethő Attila matematikus, egyetemi tanár, a DE Informatikai Karának dékánja. Elsőként dr. Fábián Istvánt kérdeztük elképzeléseiről.

HAON: A nemrégiben az egyetem jövőjéről tartott Napló-kerekasztalon a műszaki értelmiséget hiányolták a debreceni nagyvállalat-vezetők. Mit tudna tenni e szakembercsoport szerepének erősödéséért?
Dr. Fábián István: A probléma a közoktatásban gyökerezik. Évek óta jelezzük szakmai fórumokon, hogy ha tovább sorvad a természettudományos képzés, az előbb-utóbb igen súlyos helyzetet teremt. A közoktatásban kellene visszaállítani a reálképzés súlyát. Sajnos, a természettudományok iránt nagyon visszaesett az érdeklődés; ennek az elsődleges okát abban látom, hogy nem elég élményszerű az iskolai oktatás. Az Agora program keretében, a várossal közösen a Botanikus Kertben létesítendő természettudományos élménypark ezen probléma megoldásában is hivatott segíteni. A műszaki képzettséggel kapcsolatban ki kell emelni, hogy ezeken a területeken komoly életpályák építhetők fel. Persze nem lenne szerencsés, ha a rektor kizárólag csak e képzések mellett kötelezné el magát – hiszen a Debreceni Egyetem képzési spektruma igen széles, hazánkban a legnagyobb.

HAON: Mit tehetne a Debreceni Egyetem – és annak jövendő rektora – a tanárképzés talpraállításáért?
Dr. Fábián István: Komoly társadalmi presztízsvesztést élt meg a tanári pálya, s ez kombinálódik azzal, amit a bolognai folyamat meggyőződésem szerint kellően nem átgondolt bevezetése eredményezett a tanárképzésben. El kell érnünk, hogy a mindenkori kormányzat találja meg az eszközöket a pedagógusok jobb megbecsülésére.

Át kell tekintenünk, hogyan lehet szakmailag javítani a tanárképzésen. Megfontolandó, amit az ELTE fizikusai javasolnak: vissza kellene állni az osztatlan tanárképzésre. Ebben a folyamatban jelen kell lennünk, s meg kell jelenítenünk a tanári szakma érdekeit. A jelentkezők száma nem csak tőlünk függ. Ugyanakkor fenn kell tartanunk és erősítenünk kell a minőségi tanárképzés feltételeit, amihez pályázati forrásokat kívánunk igénybe venni. Példa erre a közelmúltban a regionális tanár-továbbképzési központ létrehozására elnyert pályázatunk.

HAON: Megválasztása esetén, a rektori ciklusa végén, mi az, amivel megelégedne?
Dr. Fábián István: Az elmúlt tíz évben a Debreceni Egyetem példamutató módon fejlődött, stabil, jól gazdálkodó intézmény, nyilvánvaló, hogy ezeket a folyamatokat kell továbbvinni.

Azt szeretném, ha tudományos területen újabb jelentős eredmények születnének – ebben a kutatóegyetemi pályázat, amelyet a közelmúltban adott be az egyetem, segítségünkre lehet. Örülnék neki, ha regionálisan – a határokon túli területeket is figyelembe véve – meghatározó intézmény lenne egyetemünk. Többek között ezt segíti a Nagyváradi Egyetemmel egyre szélesebbé váló együttműködésünk.

Szeretném, ha a félszáznál is több mesterképzésünket fenn tudnánk tartani – egyelőre egyes szakjainknál vannak beiskolázási problémáink.
Ezen a területen rengeteg a bizonytalanság, azonban annyi bizonyos: azok az intézmények maradhatnak fenn, amelyek kiemelkedő minőséget tudnak nyújtani, illetve ahol a képzés a munkaerőpiac igényeit ki tudja elégíteni. Ehhez erősíteni kell a reálgazdaság szereplőivel a kapcsolatokat. Végül, s ez már a rektori ciklus végét érinti, 2013-tól kezdődően közvetlenül kell majd megpályázni a brüsszeli forrásokat – erre kell az egyetemnek felkészülni és sikeresnek lenni.