Még egyszer a kórusversenyekről

A Napló 2010. február 8-i számában Balogh József azt írja, hogy Gulyás György „1960-ban újra indította a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt”.

Ez a megállapítás nem pontos, mert az 1960-as kezdeményezés lényegében egyetlen verseny szervezésére irányult és nem is volt folytatása. Balogh József mostani írása arra késztet, hogy elmondjam a valós helyzetet.

Az 1960-as évek elején kerültem a városi tanács művelődésügyi osztályára, az osztályhelyettes vezetőjeként. A városnak abban az időben szinte egyetlen jelentősebb kulturális rendezvénye sem volt. Ezért egyik legfontosabb feladatomnak tartottam, hogy olyan programot alakítsunk ki, amely fellendíti a város kulturális és művészeti életét és megnyitja az akkor eléggé zárt kapukat a nagyvilág, a nyugati kultúra irányába is.

Ezért szerveztük meg a Debreceni Színházi Napokat, a Sanzon estéket, a Nemzetközi Gyermekrajzpályázatot és -kiállítást, az Országos Nyári Tárlatot, a Debreceni Irodalmi Napokat, az Országos Szinkronfilm Fesztivált és a Debreceni Virágkarnevált.

A program kimunkálása közben vetődött fel, hogy folytatni kellene az egyetlen alkalomra, a 600 éves város tiszteletére, 1961-ben rendezett kórusversenyt, mert ez az esemény a rendezés után folytatás nélkül maradt. Az első – hivatali szobámban tartott – tanácskozáson Czövek Lajos, Straky Tibor és Potyók Balázs vett részt, ahol megfogalmaztuk az 1966-ban, 1968-ban, majd az ezt követően rendezendő kórusfesztiválok és versenyek célkitűzéseit. Először ugyanis úgy gondoltuk, hogy a fesztivál és a verseny kétévente váltsa egymást.

De azt tapasztaltuk, hogy a verseny iránt nagyobb az érdeklődés és ezért néhány fesztivál után 1976-tól már csak versenyt rendeztünk. A kétévente megrendezendő fesztiválok, illetve versenyek elindításában Gulyás György nem vett részt. De néhány évvel később a városi pártbizottság javaslatára felkértük a zsűribe, illetve megbíztuk a kórusverseny művészeti vezetésével.

Gulyás Györgyöt a ’80-as évek második felében felmentettem a művészeti vezetői tisztségből és Párkai Istvánt bíztam meg a feladattal. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy Gulyás György a ma is létező kórusversenyek indításában ugyan nem vett részt, de a későbbiekben a kórusverseny színvonalának és rangjának megteremtésében fontos, meghatározó szerepet játszott.

Dr. Tar Károly, Debrecen