Mátyás király Körösréven – könyvbemutató az elszármazottak találkozóján

Mátyás király Körösréven – könyvbemutató az elszármazottak találkozóján
Körösszegapáti testvértelepülése, a partiumi Körösrév, immár hetedik alkalommal szervezte meg az elszármazottak találkozóját. A jeles napra a kis bihari település 40 fős küldöttséggel érkezett – élén Tarsoly Attila polgármesterrel – Körösrévre.

A találkozó hálaadó istentisztelettel a református templomban vette kezdetét, ahol a vendég, Csizmadia Tibor, Körösszegapáti lelkipásztora hirdette az igét. A lelkész kiemelte: fontos a szülőföld szeretete, hiszen a tartós összekapcsolódás Isten és ember között – ez hozta össze azokat, akiket talán éppen itt, a körösrévi templomban kereszteltek meg, vagy éppen itt nőttek fel, itt jártak iskolába. – Adjunk hálát Istennek, aki most összehozott bennünket – ajánlotta a híveknek, majd Isten áldását kérte a gyülekezetre, annak beteg lelkipásztorára, ami után a biharpüspöki és a körösszegapáti gyülekezeti kórusok szolgálata következett.

A mikrofonhoz lépő Hasas János alpolgármester bejelentette: emlékezni, az emlékekből feltöltekezve, a jövőt tervezni gyűltek össze. A továbbiakban a körösréviek sikereként jelentette be, hogy idén már a második helyi vonatkozású könyvet adhatták ki. Az első a júniusi falunapra jelent meg, a második pedig a mostani találkozóra. A Budapesten élő Dr. Magyar Zoltán „Mátyás király Körösréven” című kötete Géczi Hegedűs Sándor mesegyűjteményét tartalmazza. Mint azt Juhászné Orth Ibolya nyugalmazott pedagógus elmondta, a hiánypótló kötet a 24. órában dolgozza fel az idős férfi által ismert és átadott 90 mesét. A jelenlévők megtudhatták, hogy augusztus 20-a alkalmából Budapesten „A népművészet mestere” címet veheti át Géczi Hegedűs Sándor a népi kultúra ápolásáért, továbbviteléért. Hasas János és Derzsi János parlamenti képviselő a kötet szerzőjének és a mesegyűjtőnek Pro Meritis emlékérmet nyújtott át.

A találkozó a művelődési házban közös ebéddel folytatódott, majd a körösszegapáti nyugdíjas klub kórusa komádi citerások kíséretével adott elő népdalcsokrot.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella