Mától büntethető a tojásdobálás

Büntethető a február 1-jétől
hatályba lépő új
törvény szerint, aki a nyilvánosan
vezényszavakat kiabáló, alakzatban
masírozó csoportban vesz részt –
és ezzel félelmet kelt – vagy éppen
tojást dobál.


2009 elejétől többféle, a
közrend és az
igazságszolgáltatás
körébe tartozó jogszabály is
változik az ezeket módosító
törvény alapján. A
változások lényegéről
az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium tájékoztatta a
Független Hírügynökséget.


A változásokat magában
foglaló törvény egyik célja,
hogy szigorúbban és hatékonyabban
lehessen büntetni azokat, akik megsértik a
gyülekezési jogot és más
alapjogokat. Emiatt módosították a
Büntető törvénykönyv (Btk.)
egyes pontjait és a
Szabálysértési
törvényt is.


A változások okai az elmúlt
időszakban a különböző utcai
megmozdulásokon tapasztalt jogellenes
cselekmények és az azokat
követő nehézkes
felelősségre vonás.


Változik egyebek mellett a
közérdekű üzem
működésének
megzavarásával és a
garázdasággal kapcsolatos
szabályozás. A
garázdaságnál
egyértelműsíti a
törvény, hogy mi minősül
erőszakos magatartásnak.
Akár 15 évet is kaphat az, aki
különösen nagy kárt okoz
például egy híd
lezárásával, vagy
berendezéseinek
megrongálásával. A nemzeti,
etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni
erőszak megnevezése
közösség tagja elleni
erőszakra módosul. Ennek
előkészületéért is lehet
börtönt kapni, akár két
évet is.


A törvény védelme az
említett csoportokon kívül megilleti
– nemzeti, etnikai, faji vagy vallási
hovatartozás megjelölése
nélkül – a lakosság egyes
csoportjait is. Ezentúl
büntethetőek a
választási gyűléseken is a
gyülekezési szabadság
megsértésével kapcsolatos
jogsértések is.


Ha valaki jogtalanul, erőszakkal,
fenyegetéssel akadályozza a
választáson részvételt,
vagy a gyülekezési jog
gyakorlását az akár három
évet is kaphat. Közösség tagja
elleni bűncselekményért 5 év
jár. A közveszéllyel fenyegetők
– például a fehér-porokat
postán küldők, vagy a
telefonon bombával fenyegetők –
ezután két évet kaphatnak.
Két év büntetés jár
januártól a
kényszervallatásért.


Ezentúl büntethető lesz
már az előkészülete is egyebek
mellett a közösség tagja elleni
erőszaknak, a testi
sértésnek és a hivatalos
személy elleni erőszaknak, de a
kényszervallatásnak is. Ezeket az
előkészületi szakban maradó
eseteket – például tüntetésen
a rendőr elleni támadásnak
még a szándékát is –
akár 1-2 évi börtönnel is
büntethetik.


Módosul a garázdaság jogi
fogalma és büntethetősége:
felelősségre vonható lesz
januártól, aki nyilvános
rendezvényen olyan csoportban vesz részt,
amelynek a megjelenése másokban
félelmet kelt. Félelemkeltőek
lehetnek például az érintett
csoport vezetője által használt
vezényszavak, a csoport tagjai által
alkotott formáció is, vagy a
dobálás, köpködés. Ez
csoportos garázdaságnak
minősül és öt évet lehet
érte kapni.


A hatóság
eljárásának
megzavarásáról szóló
paragrafus pedig arról szól, hogy ha
bíróság, vagy más
hatóság eljárását
megzavarja valaki – de más
bűncselekmény nem történik –
két évet kaphat. Ha csoportosan,
felfegyverkezve teszi ezt, akkor öt évet.
Erőszakos magatartásnak
minősül az a fajta támadás is,
ami nem alkalmas fizikai sérülés
okozására, ilyen lehet a
tojásdobálás.


Ezeket a jogszabályi
változásokat a büntető-
és a polgári
törvénykönyvet is
módosító törvényben
már decemberben kihirdették, de csak
most, február elsejével lépnek
hatályba. Közben már
készül a teljesen új
büntető- és polgári
törvénykönyv is.