Magyar ifjúság Európában

Kolozsvár – A Metszés.hu Egyesület és a Közéletre Nevelésért Alapítvány közös szervezésében 2007. szeptember 7–8-án Kolozsváron kerül sor a Magyar ifjúság Európában – tapasztalatok bentről, kihívások kintről című szakmai konferenciára a Bethlen Kata Diakóniai Intézetben (Kolozsvár, 400075 Ponorului u. 1.)

A Kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetek az Európai Unió határainak kitolásával, a régió Európához való „közelebb kerülésével”, illetve a határ „másik” oldalára való megérkezéssel új helyzet előtt állnak. Az új helyzetben megszerzett friss tapasztalatok nem minden esetben feleltek meg az elvárásoknak, a kihívások átalakultak. Jelen konferencia a már 2004-ben csatlakozott országok tapasztalatait, a 2007. január 1-jén csatlakozott Románia friss „élményeit”, illetve a csatlakozásra váró, vagy pusztán csak partnerségben reménykedő országokban élők helyzetét, problémáit igyekszik megvitatni.

A konferencia célja: az ifjúsági szervezeteket közvetlenül érintő kérdések felvetése és megvitatása, információ átadás, a „jó példák” bemutatása, a kihívásokra való felkészülés megtervezése, közös együttműködési lehetőségek felvázolása és európai szintű együttműködési stratégiák, partnerségek szükségességének hangsúlyozása-kialakítása.

Éppen ezért a konferencia tematikus blokkokból tevődik össze, melyek keretén belül olyan részterületeket szeretnénk kiemelni, amelyek a társadalomtudományi kutatók eredményeitől indulva az ifjúsági szervezetek mindennapos forráshiányáig haladva igyekeznek a felmerülő kérdésekre választ adni.