Ma újra oklevelek százait veszik át Debrecenben

Az Általános Orvosi Kar végzettjei is megkapták oklevelüket pénteken
Az Általános Orvosi Kar végzettjei is megkapták oklevelüket pénteken - © Fotó: Matey István
Debrecen – Az egyetem további karain örülhetnek szombaton kis, kemény fedelű könyvecskének vagy hengerbe rejtett, cirkalmas papirosnak a (nem csak) fiatalok: pedagógusokat, mezőgazdasági szakembereket, gyógyszerészeket és zeneművészeket avatnak ezen a napon. Neveket akarnak olvasni? Íme!

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
főépület, díszudvar, 10 óra

Andragógia szak

nappali tagozat
Gáti Hajnalka, Kaszás Dóra, Lisztes Adrienn, Ötvös Zsanett Kitti, Soltész Ágnes, Szabó Fanni

levelező tagozat
Békési Zsuzsanna Judit, Budai Bettina, Diós András, Fábián Gábor, Fekete Csaba, Fene Veronika, Hegedűs Péterné, Horváth Attila, Kálmán Veronika, Kelemen Angelika, Kunkliné Tóth Mónika, Lakatos Diána, Majorikné Egri Edit Piroska, Nagy Barbara, Nagy Vivien, Nyusti György, Pálóczi Katalin, Rozgonyi Renáta, Tóth Endre Sándor, Tóth Gyuláné, Tóthné Tóth Kinga Gyöngyi, Venczel Lászlóné

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

nappali tagozat
Derecskei Fanni Bianka, Ferenczi Bettina, Géricz Nikolett, Hidegkuti Nikolett, Kalmár Kincső, Lavács Anett, Nagy Emese, Ónodi Andrea, Puskás Alexandra, Radócz Rita, Szücs Gyöngyi, Turbucz Tímea

levelező tagozat
Balogh Cecília, Csikos Lajosné, Labancz Petra Kató, Makai Erzsébet, Nagyné Galla Éva, Piros Tünde, Przybytek Anett, Szabóné Tóth Erzsébet, Szekér-Gődér Mária, Szemán Hajnalka, Tóth Mihályné, Vadász Csilla

Óvodapedagógus szak

nappali tagozat
Aranyosi Andrea Csilla, Bakos Viktória, Balla Nikolett, Benkő Virág, Berzy Angéla Noémi, Blazsán Krisztina, Borbás Ágnes, Cseke Anita, Drótár Erika, Fekete Dóra, Fekete Tamara, Féki Teodóra, Furó Biborka Réka, Hegyes Adrienn, Hodosán Fruzsina, Huszár Dóra, Jankovics Roxána, Józsa Viktória, Kerepesi Krisztina, Kiss Vivien, Kocsis Eszter, Kriston Gabriella, Lengyel Dóra, Lovász Éva Patrícia, Lovász Nikolett, Makkai Brigitta, Mirkó Mirjam, Móré Dóra, Pocsai Fruzsina, Rab Éva Nikolett, Solymosi Karolina Dorottya, Sólyom Dóra, Szabó Rebeka, Szakácsi Virág, Szedlár Alexandra, Szilágyi Judit, Szilágyi Zsófia, Szmolár Tamara, Tamás Nikolett, Telegdi Nikolett, Tóth Bernadett, Török Noémi, Vinczi Andrea

levelező tagozat
Angyal Ilona, Bakosi Fruzsina, Belméné Kristóf Lívia, Csaja Katalin, Décsei Noémi, Dudás Fruzsina, Fedoráné Tóth Andrea, Györéné Csengeri Katalin, Hudácskó-Szűcs Dóra, Imréné Horváth Edina, Isaszegi Zsófia Enikő, Jónásné Farkas Beatrix, Kapusné Tamás Zsuzsanna, Kerekesné Perhács Judit, Kissné Ajzner Rita, Kissné Hajósi Anikó, Kollár Barbara Zsuzsanna, Kontorné Mikó Erzsébet, Kovács-Haba Judit, Lipőkné Bagaméri Nikoletta, Magyar Orsolya, Márton Bernadett, Megyeri Marianna, Mezősi Zsanett Vivien, Mintyován Viktória, Molnárné Angyal Anita, Nagy Mariann, Oroszné Ludas Beáta Vilma, Pálinkás Kitti, Papp Anikó, Puskás Jánosné, Sáfárné Aradszki Erika, Sebestyén Tímea, Sira Valéria, Szanicsné Hernyák Edit, Szentpéteriné Bodzás Mária, Veres Lívia

Szociálpedagógia szak

nappali tagozat
Pilinszky Anett, Polyákovich Norbert, Sántha Dóra, Szabó Barbara, Szalóczy Brigitta, Szemes Klaudia

levelező tagozat
Demeter Ildikó, Horváth Melinda, dr. Fülöpné Lácz Klaudia, Magyarné Bocskai Edit

Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterszak

levelező tagozat
Bereczkiné Szabó Anikó, Fehér Anita, Huszti Gréta, Nagy Nándor, Nagy Dóra, Olejnyik Katalin, Orovecz Mária, Pardi Anett, Plés Judit, Szarvas Ferenc, Szidor Anett, Toka Zsolt, Vargics Csilla Ilona, Veres Edina, Virág Levente

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Babikné Szőllősi Tímea, Bakosné Balogh Andrea, Baksa Gáborné, Barabás Krisztina Zsófia, dr. Baranya Györgyné, Beckné Krecz Szilvia, Béres Magdolna, Bihariné Mózes Katalin, Biró Lászlóné, Bojer György, Bunnáné Nagy Tímea, Dakos-Szabadka Barbara, Dalanicsné Molnár Judit, Dankai Györgyné, Delényiné Sarkadi Marianna, dr. Dósáné Gargya Tünde, Drénné Molnár Erika, Élesné Ócsai Erzsébet, Erdődi Attiláné, Fejérvári Antalné, Filep László, Filep Gergő, Filep Anita, Fodorné Muhari Nikoletta, Forrai Beáta, Fülöp Erzsébet, Gálné Tóth Klára, Gégény Tibor Ferencné, Gulyásné Kardos Dóra, Gyulai Katalin Erzsébet, Hajdu Sándor Szabolcs, Homoki Lászlóné, Horváthné Orosz Henrietta Mária, Jakab Lászlóné, Jakabné Bagosi Viktória, Janka Zsoltné, Jeney Sándorné, Kabdos Ildikó, Kádár Ágnes, Kalmárné Hodosán Irén Ildikó, dr. Kapusi Kálmán, dr. Kelemen Adrienn, Kiss Árpád, Kónya Marianna, Kormány Beáta, Kósáné Kovács Ildikó, Kovács Sándorné, Kovács Lászlóné, Kovács Katalin, Kovácsné Jóni Andrea, Kovácsné Kiss Timea, Kőrösiné Benedek Piroska, Ladányi Zoltán, dr. Lajtiné Ferenczi Andrea, Láposi Zoltán, Lengyel Tamásné Szabó Mónika, Maczik Mihály Zoltánné, Magos Lászlóné, Makkai Lászlóné, Molnárné Mursa Melinda, Mudriné Resku Szilvia, Nagy Angéla, Nagyné Molnár Erika, Nagyné Takács Julianna, Nagyné Váradi Andrea, Némethné Nagy Edit, Oláhné Csegedi Erika, Oroszné Kvaszta Noémi, Paládiné Petruska Ágnes, Papp Annamária, Pásztorné Bakos Andrea, Pavelcsák Istvánné, Pénzes Máté, Petőné Biró Ildikó, Pócsiné Simon Emese, Resánné Bagdi Éva, Ruszka Tünde, Seresné Czellár Anita, Sinka Zsoltné, Szabó Sándor, Szőke József, Szücs Judit, Szűcsné Bakó Beáta, Szűcsné Tardi Ildikó, Tarr Diána Beáta, Tibáné Ujkéri Anita Márta, Tiszáné Helmeczi Katalin, Tóthné Cseh Ágnes, Tóthné Soltész Tímea, Tóthné Szomju Anita, Vajasné Ragályi Edit Anna, Virág Anikó, Vislóczkiné Tóth Mária

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Bota Flóra Tímea, Péterné Tóth Magdolna, Szakálné Fekete Hajnalka, dr. Szathmáry János Csabáné, Szirákné Csapó Ágnes

Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek tanulmányterület
Brandt Helga, Horváth Gabriella, Huszár Zsoltné, Kállai Tiborné, Károlyiné Pécsi Éva, Keresztes Adrienn Zsuzsanna, Koroknai Éva, Krucsainé Somogyi Éva, Lefter Marianna, Mezőné Molnár Zita Judit, Orbán Edina, Pappné Hajdú Erika, Pénzes Istvánné, Pércsi István Adorjánné, Pliska Gyuláné, Slizné Bencze Ilona Enikő, Suszterné Varga Rózsa Éva, Szabóné Bulyáki Mónika, Szabóné Koczok Nóra, Szimáné Brandtner Beáta, Szűcsné Turcsán Tímea, Szűkné Iski Izolda

Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógia tanulmányterület
Bihariné Hőgye Edina, dr. Bérczesné Kovács Adrienn, Hornyák Nikolett, Marozsán-Bana Éva, Miklovics-Marozsán Réka, Pásztor Angelika, Varga Péter

Gyermek-, ifjúsági és családvédelem pedagógiája tanulmányterület
Feketéné Pécsi Anita, Komádiné Kiss Erzsébet Beatrix, Kontráné Récsi Krisztina, Szabó Attiláné Csontos Erzsébet, Tormáné Petrencsik Rózsa

Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak

Bereznay Zsuzsánna, Csákiné Tóth Szilvia, Ferencziné Répánszki Tímea, Hajzerné Pocsai Zsuzsanna, Jakó Aliz, Kaszai-Forgács Eszter Ágnes, Kocsis Zsófia, Koósné Meggyesi Erzsébet, Kormos-Dévai Magdolna Veronika, Kullár-Halász Ildikó, Molnár Fruzsina Eszter, Nagy Dezsőné, Nyirő Krisztina, Pável Krisztina, Szobotáné Budai Enikő, Sztruhárné Kőszegi Gabriella, Tihanyi Kinga Zsuzsa, Tóth Enikő Ildikó, Ujvárosiné Slifka Mariann, Vas Éva

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzési szak

Buglyó Lászlóné

Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Bujdos Erika, Gacsó Tamásné, Kállai Mária, Kónya Zoltánné, Kovács Lajos, Kukucskáné Laboncz Márta, Megyesiné Varga Mária, Nagy Zsuzsanna, Szabó Zsuzsanna, Ungváriné Rácz Zsuzsa Éva, Uray Erik Tivadar

Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak

Domokos Renáta Erzsébet, Fekete Csilla Éva, Májer Erika Katalin, Nagy Júlia, Vargáné Lengyel Adél Judit

Roma kulturális fejlesztő szakirányú továbbképzési szak

Almási Katalin, Bartha Edina, Bogár János Zoltánné, Csontos Tamás, Csordás Ágnes, Csordás Beáta, Dankóné Vaski Viktória, Domokos Mária, Fülöp Angéla, Hegedűs Mihály, Jaksi Timea, Kerényi Erzsébet, Kovács Attila, Molnárné Katona Ilona, Molnárné Kévés Csilla, Pöstényi László Ernő, Prokop Bettina, Szalai Krisztina, Szálku István, Széles Szabolcs, Talabosné Kovács Andrea, Tóth Péter, Tóth Attiláné, Záhonyiné Rinyu Gabriella

Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés

nappali tagozat
Balogh Kinga, Bodnár Nóra, Hallgató Renáta, Ignáth Vivien, Makai Rita, Molnár Réka, Nagy Fanni, Németh Kitti, Nitkovszki Vanda, Pikó Zsanett Cintia, Puporka Viktória, Szilágyi Anita, Tóth Adél

levelező tagozat
Bózsárné Mezei Gabriella, Magyar Kitti, Móré Sándorné, Oláh Zsuzsanna, Rós Erika, Szekeresné Kövér Krisztina

Szociális és Ifjúsági munka, felsőoktatási szakképzés

nappali tagozat
Dalmi Judit, Hüse Julianna, Kádas Andrea, Kuik Judit, Makár Andrea, Nagy Orsolya, Réz Kitti, Szabó Orsolya, Tóth Judit Kitti, Török Ádám, Zoványi Judit

Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Agrártudományi Központ, aula, 10 óra

nappali tagozat

egyetemi szint

agrármérnöki
Bokor Ágota, Magyar János, Vállaji Krisztina Ilona

környezetgazdálkodási agrármérnöki
Gönczi Zoltán

alapképzés

élelmiszer-mérnöki
Balogh Tünde Enikő, Dinga Bernadett, Peleskey Sándor, Szender Júlia, Varga Csaba

kertészmérnöki
Hasznosi Beáta, Illéssy Melitta Marianna

környezetgazdálkodási agrármérnöki
Kapitány-Poór Margit, Szolnoki Renáta, Tóth Vivien

mezőgazdasági mérnöki
Egri Zsuzsanna, Fleisz Arnold, Hanzel Tamás, Kaló Tamás, Lőrincz Tímea, Raczkó Viktória

természetvédelmi mérnöki
Marozsán Ramóna, Varga Barbara Judit

vadgazda mérnöki
Suta Gergő

mesterképzés

agrármérnöki
Molnár Dániel, Paládi László

agrármérnöki (angol nyelven)
Bramdeo Karamchand

élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnöki
Soltész István, Szanyi Dóra

kertészmérnöki
Godzsák Tibor Tamás, Kaszás László, Pálinkás Mátyás, Vinczer Nándor

környezetgazdálkodási agrármérnöki
Deák Dóra, Hatházi Ágnes, Szentkereszty Zita, Tóth Krisztián, Vadnay Kinga Rita

környezetgazdálkodási agrármérnöki (angol nyelven)
Musa Rabiu

növényorvosi
Blizman Barnabás, Nagy Márton, Radeczky Balázs János, Takács Ádám

természetvédelmi mérnöki
Botos Ágnes, Tokaji Kitti

felsőoktatási szakképzés
állattenyésztő mérnöki (ménesgazda)
Kerékgyártó Dóra, Ökrös Krisztina, Szabó Marcell Dániel, Ungvári Norbert

mezőgazdasági mérnöki
Dócs Ferenc Gergő, Nagy Patrícia

környezetgazdálkodási agrármérnöki
Lőrincz Vanda, Nyak Nikolett, Rendes Csaba

nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
Deák Ferenc, Fajta Renátó, Garbacz Ádám, Nagy Beatrix, Papp Ágnes, Szabó Mihály, Tóth Szabina

ökológiai gazdálkodó
Kiss Alexandra, Lendvai Csaba, Ungvári István Dénes

levelező tagozat

alapképzés

mezőgazdasági mérnöki
Boros Krisztina Julianna, Garnai Botond, Molnár Géza, Pop Erzsébet Timea, Rákóczi Ottó

természetvédelmi mérnöki
Kovács Gergely

mesterképzés

agrármérnöki
Gazsó Péter

élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnöki
Balázs Krisztina, Heim János, Illés-Tóth Marianna, Kiss Judit, Kovács Krisztina, Majoros Anita, Mányákné Homoki Edina, Mikecz Annamária, Nagy Csaba, Nagy Katalin, Németh Nikolett, Pesel János, Sándor Anita

növénytermesztő mérnöki
Barta István, Feketéné Falucskai Zsuzsa, Krivjanszki Ágnes Sára

természetvédelmi mérnöki
Lukács Hajnalka

felsőoktatási szakképzés

mezőgazdasági mérnöki
Bojtor Anikó Zsuzsa, Börcsök Norbert, Horváth Zsolt, Jécsák Tibor, Lipták Nikoletta, Lukács György, Szabó Krisztián, Tömöri Barbara, Vásári Ferenc, Veress Róbert

környezetgazdálkodási agrármérnöki
Csáki Gabriella, Nagy Tibor, Olasz Ferenc, Simon Vilmos László, Torony Kornél

szakirányú

növényvédelmi szakmérnök
Németh Attila

Gyógyszerésztudományi Kar
főépület, díszudvar, 14 óra

végző hallgatók

Ákli Balázs, Balogh Gábor, Bege Miklós, Berecz Ildikó, Berger Emánuel László, Berkes Dániel, Birinyi Anita, Bukta Szilvia, Curcubet-Keresztesi Zsuzsa, Czifra Ágnes, Debreceni Ildikó, Demeter Tamás István, Dihel Diána, Fejes Orsolya Mária, Fekete Dániel, Földes Zsuzsa, Garami Nóra, Gédra Luca Borbála, Gellén Gabriella, Guba Eszter, Gyöngyösi Tamás, Hajzsó Adrienn, Hatala Hajnalka, Holup Angelika, Incze Boglárka, Joó Réka, Juhász Cintia, Kálmán Noémi, Kiss Tünde, Klopcsik Nóra, Korim Boglárka, Lőkös Richárd Tibor, Mester Melinda, Mezősi Melinda, Molnár Krisztina, Molnár Vidor, Motkó Annamária, Nábrádi Péter Mihály, Nagy Bálint, Nagy Gyula, Nagy Pál, Nagy Tímea Márta, Nagy Viktor, Nagy Zsolt László, Németh Mónika, Papp Eszter, Papp Gréta, Perge Gabriella, Pisák Annamária, Priksz Dorina, Puskás Bence Olivér, Rakóczki Gábor, Révész Evelin Dóra, Séra Bernadett Anna, Sinka Dávid Zsolt, Siteri Mária Noémi, Sónyák Ádám, Szabó Mária, Szabó Vivien, Szebegyinszki Flóra, Sztercsa Tamás, Szűcs Ádám, Szűcs Zsolt, Takács Viktória, Tantó Tekla Magdolna, Tolnai Csaba, Tóth Dávid, Tóth Tamás, Verőcze Krisztina

Angol program
Sareh Abbas Abadi, Shahrzad Alimohammadi, Emin Apaydin, Emmanuel Kwabena Appiagyei, Igbalaoluwa Adeola Dele-Adedeji, Justine Blandine Donfack Zemfack, Arian Kalantari, Victoire Aline Kenne Ndongue, Thi Hong Dao Le, Thai Son Le, Hyelni David Malgwi, Golen Najmeddin Incheh Boroun, Thi Hoang Anh Nguyen, Niloofar Rahimitabar, Delnaz Sabet Shirazi

Zeneművészeti Kar
Zeneművészeti Kar, Liszt-terem, 14 óra

BA

klasszikus ének előadóművész
Antóni Norbert, Kiss Diána, Papp Renáta

klasszikus fagott előadóművész
Papp Rita

klasszikus fuvola előadóművész
Bai Barbara, Jobbágy Bianka, Szegeczki Edina

klasszikus gitár előadóművész
Gulyás Dóra Eszter

klasszikus gordonka előadóművész
Svéd Fanni Virág

klasszikus harsona előadóművész
Hámori Áron

klasszikus hegedű előadóművész
Molnár Enikő Erzsébet

klasszikus klarinét előadóműész
Tóth Anita

klasszikus kürt előadóművész
Bagoly Dávid László, Korsós András

klasszikus mélyhegedű előadóművész
Banai Szimonetta

klasszikus szaxofon előadóművész
Barna Alexandra Szultána

klasszikus trombita előadóművész
Szirmai Jenő

klasszikus ütőhangszeres előadóművész
Donkó Péter Bence, Gyugos Tamás, Vörös Gergő

klasszikus zongora előadóművész
Fedinec Miroszláva, Makara Krisztina, Szi-Miklós Zsanett

zenei asszisztens
Barasevich Márta

zenekar- és kórusvezető előadóművész
Orbán Janka Julianna

zeneteoretikus
Sebők György

MA

okleveles énektanár
Fekete Katalin

okleveles fuvolatanár
Deákné Ella Beatrix, Tarpai Mónika Emese

okleveles fúvószenekari karnagy-művész
Mergl Róbert

okleveles gitártanár
Budai Dezső Lehel, Gábor Erzsébet, Göndöcz Viktor, Riskó Zsuzsanna, Tóth Bertalan

okleveles harsonatanár
Faragó Szilárd

okleveles hegedűtanár
Kozma Ádám, Tóth Renáta

okleveles kürttanár
Bagoly László

okleveles operaének-művész
Janovicz Zsófia

okleveles szaxofonművész, okleveles szaxofonművész-tanár
Fekete Melinda Zsófia, Tóth Eszter

okleveles trombitatanár
Németi Erzsébet

okleveles ütőhangszerművész
Szalai Tamás

okleveles ütőhangszerművész-tanár
Halász Illés Árpád

okleveles ütőhangszertanár
Bruda Jenő Zoltán

okleveles zeneismeret-tanár
Nagy-Szabó Kornélia Mária
Sváb Zsófia Éva

okleveles zeneismeret-tanár – okleveles ének-zene tanár
Arany Judit

okleveles zongoraművész
Hodozsó Norbert

okleveles zongoraművész, okleveles zeneművész-tanár (okleveles zongoraművész)
Farkas Szilvia

okleveles zongoratanár
Berényi Luca, Nagy Dávid, Szabó Miklós, Szamosközi Gergő

Szakirányú

klasszikus furulya előadóművész
Szilágyi-Kondor Zsuzsa

klasszikus gitár előadóművész
Ábrahám Éva, Klausz Adrienn, Szilvási Zsolt

klasszikus szaxofon előadóművész
Pintér Borbála Judit

Forrás: Debreceni Egyetem
hirdetés