Lehet az energiaköltség nulla Debrecenben?!

Lehet az energiaköltség nulla Debrecenben?!

Debrecen – Ha tudatosan végezzük a
felújítást, biztosan
elérjük a kívánt
hatást.


Folytatjuk épületenergetikai
cikksorozatunkat, melynek mai részében
Jónás Imre
építésügyi mûszaki
szakértõnk bemutatja hogyan
lehet drasztikusan csökkenteni a lakás
energiafelhasználását.
Könnyedén

Ha érezzük, hogy
egészségünk nincs rendben és
szeretnénk tenni
érdekében akkor orvoshoz,
természet-gyógyászhoz,
szakemberhez fordulunk, aki diagnosztizálja
– meghatározza – a
problémákat, és javaslatot ad a
megszüntetésére.

Ugyanezt kell tenni ha a
lakásunk/családiházunk
energiafogyasztását
szeretnénk drasztikusan csökkenteni,
esetleg a költségeket éves szinten
nullára redukálni. A nullára
redukálás meg fogják látni,
hogy nem vicc, hanem könnyen
megvalósítható.
Teendõk

Elõször kérnünk kell egy
Épületenergetikai
Tanúsítványt, ami megmutatja, hogy
milyen energiafogyasztással rendelkezik
családiházunk/lakásunk, és
segít meghatározni a fejlesztés
irányát.


A késõbbiekben ez a
tanúsítvány lesz az
„etalon”, hiszen ehhez tudjuk majd mérni
az eredményeket a
felújítás után.


Tehát miután kértünk a
szakértõtõl egy diagnosztikai
szakvéleményt, azaz
kivizsgáltattuk az épületet,
máris „láthatóvá
válnak” a szerkezeti hibák, a
hõveszteségek helyei, a hideget
sugárzó falak felületi
hõmérsékletei, a
páralecsapódások és a
leendõ penészedési
gócok.

A diagnosztika elsõsorban
számítással és
helyszíni ellenõrzéssel
készül, ha a szakember úgy
látja, akkor szükséges
bevetheti a „titkos fegyvert” a
hõkamerás – thermovizuális
vizsgálatot is.

Az így elkészült
felújítási javaslat
mehatározza hogyan szigeteljünk, és
segít megszüntetni a
hõveszteségeket, hõhidakat
és megoldást nyújt a
gépészeti rendszer
korszerûsítésére is.
Tudatos felújítás
Ha a megoldandó feladatot
és annak költségeit teljesen
átlátjuk, akkor fontossági
sorrendben elkezdhetjük a tudatos
felújítási munkát. Ezt
lehet egyszerre vagy éves ütemekre
bontva elvégezni, ahogy a pénzügyi
lehetõségünk engedi.


Egy biztos, hogy így elérjük a
célt, hiszen
végigcsináljuk a
szükséges
felújításokat. Javasolt
építési mûszaki
ellenõr megbízása aki a tulajdonos
érdekeit képviseli a kivitelezõvel
szemben.
Jónás Imre

Akár
ingyen is lehet

Ideális esetben
ellenõrzöm a házam
szigetelését és
elvégzem a szigetelés
felújítását
valamint a
nyílászárók
cseréjét. Az
épületem déli –
legjobban napsütött –
homlokzatán a tetõre vagy
ahova az
építész-statikus
mondja napkollektort és napelemet
szereltetek. A fûtési
rendszert átépítem,
hõszivattyús kazánra,
vagy a levegõbõl vagy a
talajból vagy a kertben fúrt
kútból – geotermikus
– energiából nyerem ki
a szükséges hõt. (A
talajfelszín-közeli
alagcsöves földhõ
hasznosítást át kell
gondolni, mert megváltozik a kertem
talajtakarójának a
hõmérséklete,
és lehet hogy a
növényzet ezt nem fogja
bírni.) A napkollektor
elõállítja a
használati melegvizet, és
rásegít a
fûtésre. A napelem a termelt
elektromos energiával ellátja
és besegít a
hõszivattyú
mûködésébe, a
fölösleges elektromos energia
töbletet visszatáplálja
az áramszolgáltató
hálózatába. Két
mérõóra lesz, az egyik
a fogyasztást méri, a
másik a visszatáplált
áram eladást méri. Ez
a példa is mutatja, hogy el lehet
érni azt, hogy éves szinten
nullára redukáljuk az
épület energia
ellátásának
költségét.Ha kicsi a
hõveszteségem kevés
energia szükséges a
veszteség
pótlására.
Az energia
ára?

Az egyes energiahordozók nem
egyformán
„értékesek”. Ha
például az egységnyi
fûtési hõenergia
felhasználást
összevetjük az egységnyi
villamos energia
felhasználással
láthatjuk, hogy a villamos energia
elõállítása
kétszer-háromszor annyi
hõenergia
fogyasztásból
származik, hiszen az
erõmûvekben
hõenergiából
nyerjük az áramot. A
hõenergia
elõállítása
szempontjából ezért
beszélünk primer
energiáról. A primer energia
váltószámai:
Elektromos áram 2,5
Fûtõmûvi
távfûtés 1,2
Földgáz 1,0
Tüzelõolaj 1,0
Tûzifa,biomassza 0,6
Megújuló energia 0,00 A
legdrágább energia az
elektromos áram, utána a
távfûtés, majd a
foszilis (tüzelõolaj,
földgáz), a tûzifa
olcsóbb energia, és a
megújuló energia ingyen van
(napenergia – geotermikus
–föld hõ
–szél – tenger- stb ). A
legdrágább energiánk a
villamos áram és ennek
ellenére 1 ft villamos energia
felhasználásával 3-4
ft hõenergiát tudunk
elõállítani a
korszerû hõszivattyús
kazánokkal.