Lakossági fórum Konyár közbiztonságáról

A vita
A vita
Debrecen – Munkatársunk köszöntőjét már több, mint száz konyári hallgatja, akik azért gyűltek össze, hogy a település közbiztonságáról. illetve annak jobbá tételéről tárgyaljanak. Lukács Péter, a faluőrség vezetőjének beszámolójával kezdődik a az este, aki cáfolja azt, hogy Konyáron nem rosszabb a közbiztonság, mint máshol.

Zárásként munkatársunk további párbeszédre buzdítja a konyáriakat, akik még az utcán hazafelé sétálva is az elhangzottakat vitaják meg egymás közt.

19:50: Polgármester: Havonta ötvenezer forint benzinpénzzel támogassuk a rendőr járőrök működését, ezt fogom a képviselőtestület elé terjeszteni! A behatárolt önkormányzati lehetőségeket kell bővíteni, ehhez kérem a konyáriak támogatását, a társadalom rákfenéit igeni meg lehet szüntetni, első sorban a szemléletünk megváltoztatásával.   

Itt a közönség hitetlenkedésének ad hangot.  

Fülep László folytatja: El kell venni a bűnözés lehetőségét a védelem megszervezésével, de nem csak ez az oldala létezik az éremnek! Összefogással érhetünk célt! 

Kérdés: Mi a megélhetési bűnözés? Miért kell ezt a fogalmat elfogadnunk? A sértettnek kell hónapokig a bíróságra járnia, míg ezek a bűnözők tovább garázdálkodhatnak! Ki képvisel, ki véd meg minket? A rendőrségre nem számíthatunk!  

Péterffy Albert, rendőr: Följelentésre szükség van, ami jelentős papírmunkával jár, igyekszünk pedig minél gyorsabban dolgozni! Ehhez az állampolgárnak e kell jönnie a rendőrségre, sajnos! A megélhetési bűnözésről én nem tudom, hogy mi az!  


Kérdés: Hogy lehet, hogy nincs elég rendőr? Mi van a határőrségtől fölszabadult állománnyal? És milyen jogkörrel van fölruházva egy polgárőr? 

Lukács Péter, polgárőr: Mit tehet egy polgárőr? Nem többet, mint bármely polgár. De a polgárőr elindul, hogy tegyen valamit a faluért és bármilyen eszközzel kész megakadályozni a bűncselekmény elkövetését! Önökért, a faluért! 

Kérdés: Miért nem a szülőket vonják felelősségre, akik a gyerekeiket küldik lopni? Mindenki tudja, mely családok csinálják ezeket, miért nem hozzájuk mennek először, ha történik valami?  

Lukács: Ha segítenek, együtt elérhetjük, hogy ne nekünk kelljen félni, hanem annak a pár embernek, akik a tulajdonunkra törnek!  

19:20: A hallgatóság nem elégedett ezzel a válasszal, más hozzáállást vár el a rendőrségtől.  

Lingvay: Nem tudok a hatóság nevében minden problémára megoldást ígérni. 

Kérdés: Mit tehetek én, ha észlelem, hogy behatoltak hozzám?  

Péterffy Albert: Ha tettenérés történik, az állampolgárnak joga van visszatartani a behatolót, amíg a hatóság meg nem érkezik. De máshoz nincsen jog, jelen állás szerint!

Lukács Péter: Ha hozzám valaki bejön, van eszközöm, hogy megállítsam! De mit tegyen, aki idős, gyönge? Erre találták ki a riasztóberendezé ! használják és akkor tudunk segíteni! Ezt ígérhetem a rendőrség és a polgárőrség nevében is. van megoldás, de ezt mindenkinek akarni kell! 

Fülep László, polgármester: A törvényhozóknak kéne idejönniük lakni, hogy lássák a problémát, ám erre kevés az esély, mint tudjuk… A tendenciák azt mutatják, hogy előbb-utóbb szükség lesz az önkormányzati rendőrségre, helyileg kell mejd megoldani a problémát.

19:05:Lukács Péter, polgárőr: Ma az egész országban ilyen nehézségekkel küszködnek a települések, a rendőrség minden tőle telhetőt megtesz, de jelenleg ez csak ilyen közbiztonságra elegendő. Derecskei példára meg lehetne szervezni egy “utcaőrséget”  , megfelelő létszámmal ez is hatékony lehetne!

Első lépésként járjunk a saját utcánkon nyitott szemmel, szervezetten!   A tömegből elégedetlen moraj hangzik föl, azt mondják az emberek, hogy ezt nagyon nehéz megszervezni…

Munkatársunk az utcaőrséggel kapcsolatban konkrétumok említésére kéri föl a polgárőrt.  

Lukács Péter: Hajnal háromig mindenképpen járőrözni kellene, addig szükségesnek tűnik. Nálam lehet jelentkezni, az elérhetőségemet mindenki tudja! A szükséges információkat mindenki megkaphatja a polgárőrségen, szívesen várom a jelentkezőket.  Ezután a jelenlévők fogalmazták meg kérdéseiket és panaszaikat.  

– Milyen joga van a telektulajdonosoknak a portájuk védelmében? 

Lingvay Csaba: Meg fogjuk erősíteni a rendőri védelmet, de a magántulajdon megvédése nem a rendőrség feladata! Ezt mindenkinek meg kell értenie: a megelőzés a lakosság feladata, védekezni kell a tulajdonosoknak is!

18.50: Péterffy Albert, rendőr: Sajnos nagyon kicsi ma a rendőrség állománya. Az állomány betanítása időt vesz igénybe, de Konyáron is csak olyan nehézségekbe ütközünk, mint az országban. Tehát kevesen vagyunk

18:45: Fülep László, Konyár polgármestere: Miért egy közösségnek kell védekezni? Miért kell bizalamtlannak lenni? Hét-nyolc család miatt kell egy falunak rettegnie? 

Lépjenek föl a bűnüldözési szervek, ez a dolguk!   Bíró Tibor, rendőralezredes: Meg fognak jelenni a járőreink Konyáron! Szeretnénk, ha a polgárőrség és a rendőrség szorosabban működne közre, erről már elkezdődtek a tárgyalások.

De a dolognak jogértelmezési nehézségei is vannak, nem lehet az emberi szabadságot korlátozni, nem egyszerű a megfelelő megoldást megtalálni.

18:30: Lingvay Csaba: Állandó rendőrre van szükség Konyáron, már folynak a tárgyalások, hogy egy állandó lakást biztosítsanak a közeg számára. Jellemző, hogy amíg valaki nem szembesül sértettként az ilyen bűncselekményekkel szemben, addig bizonyos közönnyel viseltetik a téma iránt.

 Konyár már ezen túl lépett, igényli a közös fellépést. A sértettek legnagyobb része idős ember, akik nem mindig tudnak a megfelelő személyhez fordulni. Mindenkinek nyitott szemmel kell járnia és sajnos, bizalmatlannak kell lenni. A magántulajdon védelmét a megelőzés is jelenti, ez a polgárok feladata.  Szervezés alatt van a járőr-szolgálat felállítása, türelemre lesz szükség, amíg megkezdi működését.
Margó néni,az egyik fölszólaló riasztót kapcsoltatott be a lakásába, egy úgynevezett pánikgombot, egy hét alatt ötször kellett a polgárőröknek kivonulniuk riasztáshoz.

Mint a polgárőrök vezetője elmondta, mindenkin segítenek, aki biztosítja ennek lehetőségét, de ehhez a lakosság együttműködésére is szükség van.

18:23: A költségvetés negyede megy el szociális támogatásokra, ez megdöbbentő- teszi hozzá a polgármester. -Célunk, hogy az emberek ne vándoroljanak el Konyárról. 

Ezután Lingvay Csaba, rendőrkapitány emelt szóra, hangsúlyozta, egy település közbiztonságáért nem csak a rendőrség a felelős, ez a feladat részben a polgárőrségre, részben az önkormányzatra is hárul.

Mivel a bűncselekmények jelentős százalékát konyári lakosok követik el, ezért a helyi erőknek is részt kell vállalniuk a bűnmegelőzésből.

18:17: Fülep László polgármester: Elég volt, hogy a termesztett gyümölcsöket, az udvarban tartott állatokat egy éjszaka alatt kitakarítják az említett csoportok.

18:15: A faluőrség veztője szerint öt-hat szervezett bűnözői csoport tartja rettegésben Konyárt, össze kell fogni, csak együtt sikerülhet a jelenség visszaszorítása!

18:10: Sámi Mária tanárnő szólal föl,azt mondja, hogy a diákok azt tárgyalják egymás közt, hogy mennyiért lehetne értékesíteni a lopott baromfit, nemesfémet illetve más eltulajdonított tárgyakat. Nyíltan beszélnek róla, mert tudják, ők még nem büntethetőek.

 

Kapcsolódó anyagok:

  • “Katasztrófális” a közbiztonság
  • A jobb közbiztonság érdekében
  • “A közbiztonság kollektív termék”  • hirdetés