Ez történt a debreceni közgyűlés szeptemberi ülésén

Akt.:
Ez történt a debreceni közgyűlés szeptemberi ülésén
© Fotó: Matey István
Debrecen – Rendes ülését tartotta 9 órától Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése. A képviselők ma 34+4 napirendi pontot tárgyaltak. Élő tudósításunk a helyszínről!


Ülésezik a debreceni közgyűlés – 2015.09.24.
11:43 | live

Az utolsó napirendi pont, a Csokonai-,Hatvani-, Hajós Alfréd-díj adományozása zárt ajtók mögött zajlik. Köszönjük figyelmüket, közvetítésünk véget ért.
11:38 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
11:38 | live

Az utolsó nyilvános napirendi pont egyes területek elnevezését taglalja, így lehet majd Ugocsa utca, Tibet utca és Pirkadat utca is.
11:38 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
11:35 | live

Dr. Papp László (Fidesz): Tiszteletreméltónak tartom magát a kezdeményezést, ez a ház 1843-ban épült, nagy történelmi idők tanúja volt. Azt javaslom, októberre készítessünk egy emléktáblát, ami megjelöli a neveket, legyen egy ünnepélyes pillanat.
11:27 | live

A következő napirendi pont Gondola Zsolt indítványa: Emléktáblák elhelyezése az önkormányzatiság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából.
11:27 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
11:27 | live

A következő napirendi pont az Angyalföld tér 7. szám alatti ingatlan ingyenes hasznosításba adását tárgyalja a Magyarországi Baptista Egyház részére.
11:27 | live

A közgyűlés elfogadta a határozatot.
11:27 | live

A következő pont a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. beruházásában megvalósított Jégcsarnok II. létesítményéhez kapcsolódó földhasználati jog alapításáról szól.
11:26 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
11:25 | live

A következő pont azt tárgylja, hogy a Szent Anna u. 55. szám alatti alagsori parkolóból 3 darab gépkocsi tároló ingyenes hasznosításba adnak a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére.
11:25 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
11:24 | live

2015. július 1. napján lépett hatályba a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló mely alapján a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok 2015. július 1. napjával, a törvény erejénél fogva a kötelező közfeladatként megyei hatókörű városi múzeumot és megyei könyvtárat fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerültek. Az önkormányzat ingyenes vagyonkezelésbe adja a Déri Múzeumnak, valamint a Méliusz Könyvtárnak.
11:24 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
11:22 | live

A következő pont a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft.-t és a Déri Múzeumot érintő döntéseket taglalja.
11:18 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
11:18 | live

A következő pont beszámoló az EGY-MÁSÉRT Waldorf Pedagógiai Alapítvány által működtetett Kikelet Waldorf Óvoda 2014/2015. nevelési évben végzett tevékenységéről, valamint a Debrecen, Széchenyi utca 65. szám alatti ingatlan hasznosításáról.
11:16 | live

A közgyűlés a beszámolót elfogadta.
11:16 | live

Dr. Papp László (Fidesz): A vita lezárva, határozatjavaslat következik.
11:16 | live

Varga Zoltán (DK): Picikét unom, amit Kőszeghy velem művel. Majd ha polgármester leszek, kiélheti rajtam a beteges vágyait.
11:14 | live

Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik): A DKV számával minden évben ugyanazok a problémák, amire az államtól várjuk a segítséget. Varga úrtól viszont azt kérem, olvassa el az előterjesztéseket, mielőtt kérdez.
11:11 | live

Nagy Attila (DKV-vezérigazgató): A tarifák 2013 óta nem emelkedtek, az üzemanyagáraknál nálunk másak a beszerzési kondíciók. Továbbá kiemelem, hogy féléves beszámolóról van szó.
11:10 | live

Varga Zoltán (DK): Attól tartok, hogy lényegesen rosszabbak a gazdálkodási eredmények, hiszen az üzemanyagárak jelentősen csökkentek, az utazóközönség viteldíja viszont nem csökkent.
11:08 | live

Nagy Attila (DKV-vezérigazgató): Éves szinten 4 millió liter üzemanyagot használunk, ez havi szinten 300 ezer liter üzemanyagot jelent. Jelenleg 270 forint/liter a kft. beszerzési ára, viszont a későbbiekben egy 290 forint/liter árral kell kalkuláljunk.
11:06 | live

Varga Zoltán (DK): Tudják-e, hogy mennyivel csökkent az üzemanyagár? Illetve szeretném megtudni, hogy mennyi a DKV üzemanyagfogyasztása.
11:01 | live

A következő napirendi pont a CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2015. I. félévi beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról szól.
11:01 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
11:00 | live

Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik): Mi személyesen nem értünk egyet azzal, hogy a föld alá kerül a pályaudvar, most viszont kaptunk erre valamilyen választ. Nem tudtunk róla, hogy van honlapja ennek a beruházásnak, viszont megnézve azt tudom mondani, azon sincs sok minden. Madarasi képviselővel viszont egyetértek, hogy olyan mértékű beruházás, ami a következő évtizedekre szól.
10:58 | live

Madarasi István (MSZP): A funkcióváltásnak is meg kell valósulnia, van egy szakmai kihívás, aminek meg kell felelni. Ez egy olyan komoly beruházás, amelyben mindenkinek komoly szerepe van, hiszen ez is meghatározza Debrecen arculatát. A szakma felelősségét nekünk, a szakma területén laikus képviselőknek el kell fogadjuk.
10:56 | live

Dr. Papp László (Fidesz): A tervpályázatnak vannak kötöttségei, nem én választottam ki a nyertes pályaművet, hanem egy szakmai prémium, ami viszont rengeteg kötöttséget tartalmaz. Ha megvan a pályázat, attól nem igazán lehet eltérni, de ha a szakmának van igénye, lehet személyes konzultációt tartani.
10:54 | live

Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik): A tájékoztatást hiányoltuk az elmúlt években, kevés konkrétum jelent meg, most viszont nagyságrenddel több dologra derült fény, amiről tudhat a város közössége. Nem tudjuk, hogy fog kinézni, de hamarosan láthatunk újabb tervet, viszont város lakosságának nem volt lehetősége javaslatot tenni. Azt szeretném kérni, hogy az elkövetkező beruházásoknál szólhassanak bele a szakemberek is.
10:51 | live

Dr. Papp László (Fidesz): A főpályaudvar fejlesztése nem olyan egyszerű, mint a Nagyerdő fejlesztése, utóbbinál sokkal szabadabban lehetett dolgozni. A főpályaudvar jelenleg túlterhelt. Naponta 1151 autóbusz fordul meg a Nagyállomás előtt, később pedig az összes Volán busz ide fog becsatlakozni. Ha a buszpályaudvar a felszín alatt foglal helyet, ebben a városrészben élők semmit nem vesznek majd észre a forgalomból és a város visszakaphatja a Petőfi teret és újra élhetővé válik ez a környék. Október végére készülhetnek el a kiviteli tervek amelyben láthatóak a mérföldkövek és bízom abban, hogy hamarosan a debreceni polgároknak is meg tudjuk mutatni a látványterveket.
10:43 | live

Az időközben elkészült előzetes költség-haszon elemzés kimutatta, hogy a projekt finanszírozhatósága és a hasznossági mutatói a becsült projektértékkel nem, vagy csak kizárólag irreális nagyságú önerő hozzátétele mellett (megközelítőleg 40%) lettek volna biztosíthatóak.

Ismerve tehát az országos szinten rendelkezésre álló uniós pénzügyi keret szűkösségét, valamint a projekt költség-haszon elemzési mutatóit, indokolttá vált a műszaki tartalom csökkentése, az engedélyes tervdokumentáció átterveztetése, valamint a kiviteli tervdokumentáció kapcsán módosított megrendelői utasítás kiadása.
10:42 | live

Debrecen pályázatot nyújtott be az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ létrehozásának előkészítésére, tervezésére.

A benyújtott pályázat kedvező elbírálása alapján 2012. április 20-án Debrecen 767 080 000 Ft vissza nem térítendő, 100%-ban európai uniós támogatást nyert.

A tervezők által 2015. január hónapban aktualizált, a projekt megvalósításához szükséges fedezetet tartalmazó költségbecslése szerinti végösszeg nettó 28,5 milliárd forintban állapították meg.
10:42 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
10:40 | live

A következő pont a "Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020" elfogadásáról szóló határozat módosítását taglalja.
10:39 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot támogatta.
10:38 | live

A következő pont az előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terv, beruházási terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosítását tárgyalja a 2016-2030-ig tartó időszakra.
10:37 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
10:24 | live

A következő pont fedezet biztosítása egyes önkormányzati intézmények részére.
10:23 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
10:23 | live

A következő pont egy szándéknyilatkozat a Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesületbe történő belépésről.
10:22 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
10:22 | live

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével 2000. évben létrehozta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amelyet a 2000/2001. tanévben indított el először. Debrecen 2001-től évente csatlakozott az Ösztöndíjrendszer fordulóihoz. Az elmúlt évben 7000-8500.-Ft/fő/hó összeg erejéig nyújtott támogatást a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére. A 2016. évi pályázati felhívásban jelentős változások nem szerepelnek, a pályázók és az önkormányzatok továbbra is az EPER-Bursa elektronikus felületet használják. Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat, azt követően a települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlap alapján a hozzájuk benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell a felületen elvégezniük.
10:21 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot támogatta.
10:21 | live

Madarasi István (MSZP): Az előterjesztést magam részéről is támogatom. Szeretnék visszautalni a közterületek rendjével kapcsolatos rendeletmódosítás elfogadására. Tudom, hogy vannak szervezetek, akik foglalkoznak a krízishelyzetben lévőkkel, ha szervezett keretek között tudunk foglalkozni velük, azzal tudunk leginkább segíteni.
10:18 | live

A karitatív tevékenységet folytató közhasznú szervezetek, valamint önkormányzat képviselőinek részvételével egyeztető megbeszélést tartottak, hogy erősítsék a civil szervezetek szerepvállalását a válsághelyzetek helyi, hatékony kezelésében. A találkozón a civil szervezetek képviselői egyöntetűen javasolták, hogy létesüljön Debrecenben egy karitatív, koordinációs, operatív testület azon szervezetek részvételével, amelyek jártasak segélyakciók lebonyolításában.
10:17 | live

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosítást.
10:16 | live

A következő pont egyes óvodák csoportlétszámának bővítésével foglalkozik.
10:15 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
10:15 | live

A 16. pont a A Méliusz Juhász Péter könyvtár és a Vojtina Bábszínház alapító okiratának módosítását taglalja.
10:15 | live

A közgyűlés a htározatot egyhangúlag elfogadta.
10:15 | live

A következő pont a Debreceni Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosításával foglalkozik.
10:15 | live

A közgyűlés elfogadta.
10:15 | live

A közgyűlés (IV. 30.) határozatával döntött arról, hogy Illés Jánosnénak, a Liget Óvoda óvodavezetőjének, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát - kérelmére - 2015. december 30. napjával felmentéssel megszünteti, és 2015. augusztus 31. napjától a munkavégzés alól mentesíti.

Erre tekintettel az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az óvodavezető-helyettes látja el az intézményvezetői feladatokat, az intézmény újabb magasabb vezetőjének megbízásáig.
10:14 | live

A közgyűlés elfogadta.
10:14 | live

A következő pont a Városi Szociális Szolgálat magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázat elfogadása.
10:13 | live

A közgyűlés elfogadta.
10:13 | live

A következő pont pályázat kiírása Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Házának magasabb vezetői beosztásának ellátására.
10:12 | live

A közgyűlés a határozatot elfogadta.
10:12 | live

Debrecen Gyermekvédelmi Intézményének intézményvezetői határozott idejű magasabb vezetői megbízása 2015. december 31. napjával megszűnik, ezért a közgyűlés pályázatot ír ki a vezetői posztra.
10:11 | live

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, továbbra is Asbóth Anikó vezeti a Vojtina Bábszínházat.
10:11 | live

December végén lejár a megbízatása Asbóth Anikónak, a Vojtina Bábszínház igazgatójának, de továbbra is ő maradhat a vezető, amennyiben a közgyűlés megszavazza.
10:11 | live

A közgyűlés a határozatmódosítást elfogadta.
10:11 | live

A következő pont a Felügyelő Bizottsági ügyrendek jóváhagyásával és a DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásával foglalkozó korábbi határozat módosítását tárgyalja.
10:07 | live

A közgyűlés megválasztotta Halász D. Jánost a kft. ügyvezetőjének.
10:04 | live

A következő pont a a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásával foglalkozik.
10:03 | live

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
10:03 | live

A következő pont a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Könyvvizsgálójának megválasztása.
10:02 | live

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
10:02 | live

A közgyűlés a hatodik napirendi ponttal folytatódik. A polgármester javaslata, hogy a DVSC Futball Szervező Zrt-nél jelenleg Balogh Istvánné lát el könyvvizsgálói feladatokat, megbízatása 2015. augusztus 1. napjától 2016. június 30. napjáig szól. Annak érdekében, hogy a Társaság teljesítse a Pénzügyi Monitoring Rendszer Eljárásrend előírásait, az Igazgatóság javasolja visszahívni Balogh Istvánné könyvvizsgálót, és megválasztani az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.
10:01 | live

A közgyűlés a rendeletmódosítást elfogadta.
09:55 | live

A következő pont a Nemzetgazdasági Minisztérium és Debrecen Önkormányzata között a TOP 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló megállapodás alapján szükséges szervezetfejlesztési és feladatellátási intézkedéseit készül meghatározni.
09:54 | live

A közgyűlés a rendeletmódosítást elfogadta.
09:53 | live

A 4. pont a településrendezési eszközök módosítását taglalja.
09:53 | live

A közgyűlés a rendelet módosítását elfogadta.
09:53 | live

Dr. Papp László (Fidesz): Annyi kiegészítést tennék, hogy ez nem befolyásolja a Nagyállomás fejlesztésének projektjét.
09:49 | live

A következő pont China Tibor főépítész indítványa, miszerint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek listája kiegészülne a Nagyállomás felvételi épületegyüttesének úgynevezett B épületével.
09:48 | live

A közgyűlés a rendeletmódosítást elfogadta.
09:48 | live

Dr. Papp László (Fidesz): A józan ész mondatja velem, amit mondok. Az EU területére belépésnek megvannak a szabályai, semmilyen gyűlölet nincs ebben. Ki volt az, aki gyűlölte a másikat? A magyar határokat konkrétan megtámadták, a rendőreinket kövekkel dobálták. Semmilyen mértékben nem gyűlölök, az önkormányzat a maga módján igyekezett segíteni a migránsokat, ami körülbelül 1 millió forintjába került a városnak. Ingyenes járatot biztosítottunk a migránsoknak, hogy a menekülttáborba kísérjük őket.
09:48 | live

Varga Zoltán (DK): Isten mentsen meg mindenkit a Fidesz és a Jobbik által támogatott rendtől. Vannak a nép által kedves dolgok és kevésbé kedvesek. Viszont most azt a szelencét dörzsölgetik, amelyből a gyűlöletet engedik ki.
09:41 | live

Ágoston Tibor (Jobbik): Üdvözölendő az, hogy a város ezt a lépést megtette. Attól, amiért valaki szegény, be kell tartania a szabályokat. A köztereken rendnek kell lenni.
09:40 | live

Dr. Papp László (Fidesz): Nem tiltunk ki senkit sehonnan, sajnos az elmúlt időszakban előfordult, hogy a belvárosban lakossági panaszok érkeztek, hogy a hajléktalan emberek zavaró jelenléte egy ebéd vagy vacsora elfogyasztásában is tetten érhető. Nem mondjuk, hogy nem léphetnek a belváros területére, csak nem életvitelszerűen.
09:36 | live

Varga Zoltán (DK): A szegény embereket kitaszítjuk, ez az ismételten visszahozott rendelet túllihegi ezt a kérdést. Azt látjuk, hogy magyar embereket teszünk menekültté a saját városunkban. Kerítést építünk, ha nem is fizikálisan. Ott tartunk, hogy kirekesztjük a saját szegényeinket, kitiltjuk őket az elit környezetből, és egy jogi kerítést húzunk.
09:33 | live

A következő előterjesztés a hajléktalanok helyzetét tárgyalja, módosulhat az a rendelkezés, amely megszabja, hol élhetnek életvitelszerűen a városban. 2013 december 1. és 2015. június 30. között a Debreceni Közterület Felügyelet tájékoztatása szerint 46 esetben szólították fel a hajléktalanokat, hogy hagyják el a védendő területet, 6 esetben - mivel a felszólításnak nem tettek eleget - szabálysértési feljelentést tettek. A jogsértés 5 esetben a nagykörút által körülhatárolt területen, egy esetben egy egészségügyi intézmény bejáratának közelében történt.
09:32 | live

A közgyűlés egyhangúlag támogatta a rendeletmódosítást.
09:31 | live

Dr. Papp László (Fidesz): Azt lehet mondani, az a rendkívül nagy túlterhelt állapot, ami az elmúlt hetekben volt, lecsengőben van. Mélyen a maximális létszám alatt van a tábor létszáma. Hála a déli határzárnak, és, hogy megváltozott a menekültek áramlásának útvonala. Nyugodtan megfogalmazhatjuk, hogy a közeljövőben bezárhat a menekülttábor, de erről a kormány dönt. Azt meg tudom erősíteni, hogy a tábor bezárása napirenden van. Az előterjesztés is ezzel a problémakörrel van összefüggésben. Jelen pillanatban nem érzékelhető az a nyomás, ami korábban volt.
09:29 | live

Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik): Először azt gondoltuk, hogy a határozat oka a menekülttábor közelségéből adódik, de kiderült, hogy a lakosságnak is voltak panaszai. De polgármester úrtól kérdezem, hogy mit tudhatunk a menekülttábor bezárásáról?
09:25 | live

Czellér László (Fidesz): A környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság a határozatot egyértelműen támogatja.
09:24 | live

Az első napirendi pont azt tárgyalja, zárva tartsák-e a Sámsoni út környékén található vendéglátóegységeket este tíz és reggel hat óra között, ez idő alatt a boltokban nem lehetne szeszes italt eladni.
09:24 | live

A közgyűlés a rendes napirendi pontok tárgyalásával folytatódik.
09:23 | live

A közgyűlés elfogadta a határozatot.
09:23 | live

A negyedik sürgősségi indítvány a Debrecen Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyását taglalja.
09:21 | live

A közgyűlés támogatta az indítványt.
09:21 | live

A harmadik sürgősségi indítvány a Debreceni Szakképzési Centrum feladatellátását szolgáló ingatlan- és ingóvagyon ingyenes vagyonkezelésbe adását tárgyalja.
09:20 | live

A közgyűlés egyhangúlag támogatta az indítványt.
09:20 | live

A következő sürgősségi indítvány a bírósági ülnökök megválasztásával foglalkozik.
09:20 | live

A közgyűlés a sürgősségi indítványt elfogadta.
09:14 | live

A közgyűlés sürgősségi indítvánnyal indul, elsőként a Budapest-Záhony vasútvonallal érintett területekre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadását tárgyalják.
09:13 | live

30 képviselő jelezte részvételét, a közgyűlés határozatképes.
09:08 | live

A mai közgyűlésen többek között szó lesz a Sámsoni út környékén található vendéglátóegységek nyitva tartásáról, a hajléktalanok helyzetéről, valamint a Nagyállomás fejlesztéséről is.
08:52 | live


Debrecen - Dr. Gondola Zsolt, a Civil Fórum Debrecen Egyesület elnöke, önkormányzati képviselője elmondta: azt kezdeményezik a csütörtöki közgyűlésben, hogy emlékezzenek meg az önkormányzatiság 25 évéről.
08:51 | live


Debrecen - Éjszaka bezárnának a vendéglők, a boltokban pedig nem lehetne alkoholt kapni a Sámsoni úton.

hirdetés