Tizenegy háziorvosi praxis ma is betöltetlen

Tizenegy háziorvosi praxis ma is betöltetlen
© Illusztráció: Getty Images
Hajdú-Bihar – A megyében jelenleg 356 háziorvosi szolgálat található, típus szerint 198 felnőtt-, 87 gyermek- és 71 vegyes körzet. A tartósan, akár egy éven túl is betöltetlen praxisok száma 11. Ezek azok a javarészt kistelepülések önkormányzati fenntartásban lévő praxisok, ahol az ellátást jobb híján tartósan helyettesítéssel kénytelenek megoldani. Emellett megyeszerte 67 olyan háziorvosi szolgálat van, ahol a praktizáló orvos betöltötte a 65. életévét. Látható, hogy szemben a szakellátással, a fiatalok hiánya, illetve a betöltetlen körzetek problémája megyénket is érinti. Mitől kapós egy praxis, miért nem választják a fiatalok nagyobb számban ezt a hivatást? Látszólag merőben különböző kérdések, a válaszok azonban szorosan összefüggnek.

Egy frissdiplomás orvos karrier- és magánéleti céljait tekintve nem különbözik kortársaitól. Mint az OEP országos statisztikáiból kiderül, elsősorban megyeszékhelyen vagy városokban kíván letelepedni, ott munkát vállalni és ezzel elégséges jövedelemre szert tenni egy jó színvonalú élethez. A szakmában más diplomásokéhoz képest jelentős különbség, hogy a diploma megszerzése után sokuk külföldre távozik. Hiányuk az ellátórendszerek csúcsán ugyan még nem érzékelhető, de az alapellátások esetében – főleg a kistelepüléseken – aggasztó méreteket ölt.

Mire lenne szükség, hogy a családorvosi hivatás mellett döntsenek, és azt falvakban gyakorolják? Összefoglalóan: olyan javadalmazásra, ami kompenzálja a városi létről való lemondást, illetve megfelelő munkafeltételekre. Előbbihez elsősorban kellő számú kártya szükséges, a munkakörülményekhez pedig önkormányzati, állami segítség. Ezek a praxisok jelentős százalékánál adottak. Mi akkor mégis a gond? Az, hogy egy piacképes praxis, annak joga azé a vállalkozó orvosé, aki az adott terület ellátását végzi. Abban az esetben, ha meg kíván válni tulajdonától, azt az általa megállapított összegért értékesítheti. Egy pályakezdő viszont ritkán rendelkezik az ehhez szükséges tőkével.

Vásárlás állami támogatással

Természetesen vannak önkormányzati fenntartású praxisok is, szám szerint 17 a megyében, ahol közalkalmazottként is alkalmazzák, alkalmaznák az orvosokat. Általánosságban ezek azok a körzetek, ahová viszont nem szívesen megy senki, egyrészt a minimális kártyaszám miatt, másrészt az itt élők többségét halmozottan hátrányos helyzetűek alkotják. Mit próbál ennek ellensúlyozására a kormányzat tenni? Ez év februárjától például ismét támogatást nyújtanak azon háziorvosoknak, akik praxisjogot kívánnak vásárolni. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek, akik nyugdíjas korú kollégájuktól vásárolják meg azt.

Betegmenedzserek

Püspökladányban hét felnőtt- és három gyermekkörzet működik jelenleg. Dr. Komoróczy Károly 2010 óta dolgozik a városban, háziorvosi és üzemorvosi szakvizsgával rendelkezik, ő is vállalkozási formában látja el feladatát. Felnőtt körzetet visz 1800 kártyaszámmal, amelyet már érint az úgynevezett finanszírozási degresszió. Ő azonban nem érzi igazságtalannak ezt a fajta korlátozást, mivel úgy gondolja, a kétezres kártyaszám fölött egy orvos és egy asszisztens már nem tud felelősségteljesen dolgozni.


komoroczy

Komoróczy Károly püspökladányi háziorvos | Fotó: Kovács Zsolt


– A tárgyi feltételek megfelelő hátteret biztosítanak a magas szintű gyógyító ellátáshoz. A kollégákkal segítjük, ha szükséges, kölcsönösen helyettesítjük egymást. A városban jól szervezett szakrendelő működik, ahol például a labornál vagy a röntgennél a beutalóval érkezőket azonnal fogadják, emellett van kardiológus, belgyógyász és sebész szakorvos is, mindez egy épületben. Egyedül a prevenció területe szorulna fejlesztésre, az ilyen jellegű programokat azonban az OEP sajnos egyelőre nem finanszírozza, az egészségmegőrző programokat az önkormányzattal közösen próbáljuk életre hívni.

Komoróczy Károly vallja, a jó háziorvos feladata elsősorban a beteg „menedzselése”. Mit ért ez alatt? – Régen megszokott volt, de ma is előfordul, hogy a betegek úgy gondolják, majd az orvos meggyógyít… Ezt téves megközelítés, én csak segíteni tudom az ő gyógyulásukat, nekik kell azt akarni, és tenni is érte. Azt tapasztalom, hogy az életvezetési tanácsokat sok esetben nem fogadják meg, hiába cukorbeteg valaki, továbbra sem figyel a súlyára, a magas vérnyomással küzdő dohányzik. Mi az én feladatom? Egy háziorvosnak „szót kell értenie” a betegeivel, nemcsak a beteget, az embert kell gyógyítania – emelte ki.

Huszonöt éve Tépén

Tálas Ágnes egyike azoknak, akik nyugdíj mellett, vállalkozóként látják el feladatukat. Aneszteziológia, intenzív terápia és háziorvostan szakvizsgákkal rendelkezik, 1991 óta dolgozik Tépén, vegyes körzete van, ahogy ő fogalmaz: „0-tól 99 éves korosztályig bezárólag.”


talas

Dr. Tálas Ágnes körzeti orvos tépei rendelőjében | Fotó: Derencsényi István


– Két éve lettem vállalkozó, korábban az önkormányzat alkalmazásában álltam. A hatályos jogszabályok szerint közalkalmazott nyugdíj mellett nem dolgozhat, én pedig szerettem volna, és az önkormányzat is ragaszkodott a személyemhez, így lettem vállalkozó. A praxisjog az enyém, az épület a település tulajdona. Jelenleg 1050 kártyám van, a munkafeltételek jók, a szükséges eszközöket az önkormányzat megvásárolta. Ami gondot jelent számunkra, az az épület elöregedése. A fűtéskorszerűsítésre és a nyílászárók cseréjére azonban nincs forrás, pályázatot nyújtottunk be, és reménykedünk a pozitív elbírálásában. Mit szeretek a munkámban? A gyógyítás szépségét és azt, hogy mindennap egy új kihívás. Ismerem a falu minden tagját, és úgy gondolom, bizalommal keresnek fel. Jellemző probléma a faluban? Sajnos az elöregedés, alig születik gyermek, a fiatalok pedig külföldön dolgoznak – mondta el a Naplónak Tálas Ágnes.

– Szöőr Beáta –


Már odaát próbálkoznak

Áprilisban lesz egy éve, hogy a 875 lakost számláló Körös­szakál önkormányzata csak helyettesítéssel képes biztosítani az előírt minimális rendelési óraszámot. Gózné dr. Szökőcs Enikő, a település aljegyzője megkeresésünkre elmondta: folyamatosan próbálkoznak a praxis betöltésével, ez idáig sikertelenül. – Nyitottak vagyunk az alkalmazási formát tekintve és komoly támogatásokat is biztosítanánk a jelentkezőnek. Szolgálati lakás, felújított és teljes műszerezettséggel ellátott rendelő várná, amelynek a rezsijét is átvállalnánk.

Mivel ezidáig belföldről nem volt érdeklő, határon túlról, Romániából próbálnak megfelelő szakembert csábítani. Az alapvető gondot az jelenti, hogy a kártyaszám nem biztosít elégséges jövedelmet, ezért az önkormányzat azt szeretné, ha a körzetet összevonnák valamely környező településével. Ez idáig erről nem született döntés. Mint megtudtuk, a praxis tartósan betöltetlenné nyilvánítása további nehézségeket fog jelenteni, hiszen ezáltal csökken a központi támogatás, így még több teher hárul az önkormányzatra.
Körösszegapáti.
HAON.HU


hirdetés