Egymásra utaltak, és meg kell érteniük egymást

Kurucz Tímea és Sabau Origen
Kurucz Tímea és Sabau Origen - © Fotó: Vmirjáncki József
Körösszegapáti – Az ökumenikus egyházi eseményen a különböző felekezetek képviselői tartottak istentiszteleteket, miséket.

A településen az immár hagyományos imaheti eseményekre a református egyház imatermében gyűltek össze reformátusok, ortodoxok, baptisták, és hallgatták a különböző felekezetek vezetőit. Kurucz Tímea, a házigazda református gyülekezet lelkésznője köszöntötte a megjelenteket, és nyitotta meg az imahetet.

Az emberi méltóságot

Első alkalommal dr. Sabau Origen ortodox esperes beszélt. Nemcsak a köszöntő szöveget, hanem a mise első részét is magyar nyelven mondta, de később annak érdekében, hogy pontosabban ki tudja magát fejezni, román nyelven folytatta. Mivel többen vannak a településen, akik már nem értik a román nyelvet, dr. Szabó Mihály, a falu Nagyváradon végzett fiatal orvosa fordította az esperes által elmondott szöveget.

– Akárhány felekezet tagjai gyűltek is össze az imateremben, abban egyformák vagyunk, hogy egy istenhez imádkozunk – mondta az esperes.

koros2_
Az imahét nyitóeseményének közönsége | Fotó: Vmirjáncki József

Istent még nem látta senki, de szívében mindenkinek ott van, hiszünk benne. Nem az arca a fontos, hanem az, hogy tudjuk, reményt ad, segíti a fáradtakat. Fontos, hogy a különböző felekezetek közösen küzdjenek egy olyan életért – társadalomért –, mely megbecsüli az emberi méltóságot. E településen együtt élnek reformátusok, ortodoxok, baptisták. Tudni kell azt, hogy egymástól függünk, egymásra vagyunk utalva, meg kell értenünk egymást.”

A hét napjain még szolgált Veres Imre nyugalmazott baptista lelkész (Békés), B. Csákné Kovács Kinga református lelkész (Váncsod), valamint Molnár Norbert református segédlelkész (Biharkeresztes). Az istentiszteletek befejezése után a házigazda református egyházközösség szeretetvendégséggel kedveskedtek a megjelenteknek.

HBN–Vmirjáncki JózsefKörösszegapáti.
HAON.HU


hirdetés