Korokon átívelő hadakozás

Korokon átívelő hadakozás
© Fotó: unideb.hu
Debrecen – Filológusok, régészek és ókortörténészek vesznek részt a III. Had- és Fegyvertörténeti Konferencián május 14-15-én a Debreceni Egyetemen.

A Pécsi Tudományegyetem kezdeményezésére indult el két évvel ezelőtt a Had- és Fegyvertörténeti Konferencia, melyet tavaly a szegedi ókortörténészek, idén pedig a Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének szakemberei szerveztek meg.

A négy szekcióra osztott konferencián a kolozsvári, budapesti, pécsi, szegedi, miskolci és debreceni kutatók ókori és középkori hadtörténettel egyaránt foglalkoznak, de még az izlandi saga hadviselés módszerei is terítékre kerülnek.

– Az ókor legkorábbi időszakától a feudális állam hadviselési szokásáig igen színes a konferencia témakínálata, összesen huszonegy kutató tart a két nap alatt előadást a Debreceni Egyetemen. A konferencia tanulságait pedig magyar és idegen nyelven is összefoglaljuk majd – fogalmazott nyitóbeszédében Papp Klára, a Bölcsészettudományi Kar dékánja.

Forisek Péter, a debreceni Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék vezetője a konferenciával kapcsolatban elmondta, hogy a filológusok antik szövegek interpretációját, a régészek leleteket és forrásokat, az ókortörténészek pedig nagyobb hadtörténeti összefüggéseket mutatnak be a tudományos ülésen.

– A rendezvénynek célja az is, hogy a témával foglalkozó PhD-hallgatóknak és a frissen végzett kutatóknak is szakmai terepet biztosítsunk a tudásgyarapításra – hangsúlyozta Forisek Péter.

– unideb.hu –
hirdetés