Korai még

Korai még
Tanulni, tanulni! Akinek ez családi okok miatt túl nagy teher, annak elég rendszeresen iskolába járni, s az állam megjutalmazza: családi pótlékot ad. Igazság szerint a tétel fordítva áll: aki nem teljesíti a kötelezettségét, attól megvonják. Szabó Katalin jegyzete

Messzeható következtetések levonásához még túl kevés idő telt el a tanév kezdete óta. Figyelemre érdemes ugyanakkor, hogy Hajdúhadházon – ahol az általános iskolások száma meghaladja a 2500-at, s tavaly jelentős volt az igazolatlan hiányzások száma – a jegyzőnek még nincs híre olyan tartós távolmaradásról, amely e büntetés kiszabását indokolta volna. Pedig, ahogy megyeszerte, úgy náluk is számos olyan család él, akiknél – mint egy gyámügyes fogalmazott – a gyermek a megélhetés „eszköze”.

Megdöbbenhetünk, moralizálhatunk: micsoda emberek! Ám a sok töprengéssel/semmittevéssel jutottunk idáig. Felnőtt a nemzedék, amely már nem látta dolgozni a szüleit, az iskolában elhúzódtak tőle, s pénzt csak akkor látott, amikor megjelent a postás a családi pótlékkal.

Még nem tudni, hoz-e bármilyen lényeges változást a törvény alkalmazása – a bevétel drasztikus csökkenése bűncselekményekre sarkall, vagy éppen pontos iskolába járásra késztet – a szándék mindenesetre jó irányba mutat. Többet a tanév vége felé tudhatunk.
szabó.katalin@inform.hu

Szabó Katalin

katalin.szabo@inform.hu


Még több jegyzet