Kopogtató cédula – így néz ki 2010-ben

Kopogtató cédula – így néz ki 2010-ben
Február 8. és 12. között érkeznek meg a választópolgárokhoz az áprilisi országgyűlési választáshoz szükséges értesítők és ajánlószelvények a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba lakcímként bejelentett helyre – közölte csütörtöki tájékoztatóján Szekeres Antal, a város jegyzője.

Így néz ki a kopogtató cédula az idén!

Ezt követően részletesen ismerette a voksolást megelőző teendőket. Eszerint jelöltet csak hivatalos ajánlószelvényen (kopogtató cédulán) lehet ajánlani annak, akinek a lakóhelye a választókerületben van. Az értesítők és az ajánlószelvények választópolgárokhoz való eljuttatásáról a helyi választási iroda vezetője, azaz a település jegyzője gondoskodik. Aki mégsem kapná meg, az a helyi választási irodától, – Debrecenben a polgármesteri hivatal okmányosztályán a földszinti ügyfélszolgálat 30. számú ablakánál – igényelheti meg.

Sajátkezű aláírással

Jelöltet ajánlani csak hivatalos ajánlószelvényen lehet, ezt az ajánló jelenlétében bárki kitöltheti, de csak sajátkezű aláírással érvényes. Az erre képtelenek (testi fogyatékosok, vakok, illetve gyengénlátók, írástudatlanok) a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatják el kézjegyükkel. Az ajánlási szabályok megsértését jelenti, ha a választópolgár csak a személyes adatait és/vagy az aláírását tartalmazó, vagy teljesen üres kopogtató cédulát ad át a jelöltnek, amit egyébként minden esetben legkésőbb március 19-én 16 óráig lehet megtenni. Az ajánlás nem vonható vissza, és csak egy jelöltre vonatkozhat. Amennyiben a már nyilvántartásba vett jelölt később bármely okból kiesik, vagy a még nyilvántartásba nem vett jelölt az ajánlószelvényeket nem adja le, a választópolgár újabb érvényes ajánlást más részére már nem adhat, és utólag átírni sem lehet más nevére. Az ajánlószelvényekről másolatot készíteni tilos üres és kitöltött állapotában egyaránt.

Munkahelyen nem

Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül – főszabály szerint – bárhol lehet gyűjteni. Nem gyűjthető azonban munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.