Könyv-jelző: Hősök útján

Debrecen – A Hajdú-Bihar megyei lovas bandérium 1988-ban alakult meg. Zászlajukra a lovas- és katonai-hagyományok ápolását, továbbörökítését tűzték ki célként. A közösség ma több mint harminc főt számlál, és Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszárhagyományőrző Sport és Kulturális Egyesületként működik.

Huszárjai – néhány főt kivéve – a Magyar Honvédség tartalékos tisztjei, vagy tiszthelyettesei. A csapat 2018 nyarán – támogatóknak köszönhetően – kiadhatta a Hősök útján Huszár Emlékkönyv című kötetet, mely munkálkodásuk egy-egy szeletébe ad bepillantást.

A nagy háborúra való emlékezéssorozatuk legnagyobb vállalása, a 2016-os gróf Tisza István történelmi lovastúra volt. Ennek naplószerű feldolgozását is olvashatjuk a könyvben Vitéz Deseő Lajos: Erdélyben az Oláh háborúban című 100 éves született naplójával együtt. Előbbivel a XXI. század huszárságának „tábori életét”, utóbbival az akkori erdélyi háborús viszonyokat kívánták bemutatni.

Az olvasó megismerheti az egyesület tagjait és két tanulmányt. Az egyik Tisza István és a debreceni második honvéd huszárezred kapcsolatát idézi fel, a másik a csapat városi és megyei nemzeti értéktárba való felvételét alapozta meg. Mint a kötet elején Vitéz Szoboszlai Endre alelnök hagyományőrző huszárőrnagy írja: Az emlékkönyv nem történelmi áttekintés. Inkább hagyományőrző szemmel tekint vissza, és mozaikkockák szerint egy-egy pillanatot emel ki a huszárság gazdag történetéből azzal a szándékkal, hogy még vannak és lesznek emberek, akik a huszárok, hősök útján járnak.

HBN