Konferencia-központ a tudománynak, klub a professzoroknak

Konferencia-központ a tudománynak, klub a professzoroknak
Új Tudományos Konferencia Központ kezdte el működését 2010. június 9-én a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában.

A csodálatos környezetben felújított műemléképület kis létszámú műhelykonferenciák modern, korszerű infrastruktúrával ellátott helyszínéül szolgál, és egyben otthont ad az Egyetem Professzori Klubjának, valamint az Orvostörténeti Gyűjteménynek: I. világháborús katonaorvosi eszközök, egy 1936-ból való EKG-készülék, a 60-as évekből származó szívmotor és a szívsebészet kézi műszerei mellett muzeális értékű professzori könyvhagyatékok is helyet kapnak itt.

Nagy múltú Orvostörténeti Gyűjteménynek, Professzori Klubnak és a jövő orvoskonferenciáinak is otthont ad az a Tudományos Konferencia Központ, melyet a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában adtak át ünnepélyes keretek között 2010. június 9-én.

A színvonalasan felújított műemléképületben az érdeklődők egyedülálló orvostörténeti időutazáson vehetnek részt. A gyűjtemény bemutatja például az iskolateremtő debreceni orvosprofesszorok munkáját személyes tárgyaikon, fennmaradt dokumentumokon keresztül.

A tárlaton olyan eredeti iratok is megtekinthetők, mint például Sántha Kálmán professzor Kossuth-díja és posztumusz Széchenyi-díja, valamint Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós levele Lissák Kálmán professzorhoz.

A kiállításon főszerephez jut még az Orvostudományi Kar 1918-1950 közötti története is, a látogatók megnézhetik többek között a tervrajzokat, a rektori és hallgatói tógákat, a Centrum díjait, a professzorokról készült érméket és a Debrecen-díj a Molekuláris Orvostudományért érmét is.

Emellett különleges élményt nyújt az 1930-as évekbeli, korhűen berendezett professzori dolgozószoba, ahol az Orvostudományi Kar neves professzorainak bútorai is megtekinthetők.

A tárlat elkalauzolja a látogatót a debreceni gyógyszergyártás múlt század elejéig visszanyúló történetébe is, bemutatva azt az utat, melyet elődeink jártak be a manufakturális gyógyszer-előállítástól a legkorszerűbb nagyüzemi gyártásig. Korabeli könyvek, fényképek, eszközök felvonultatásával a kiállítás betekintést ad a gyógyszer – és gyógyszeralapanyag-gyártás szerteágazó világába.

A gyógyszerésztörténeti kiállítás megvalósításában mind a Teva Magyarország Zrt. mind pedig a Teva Gyógyszergyár Zrt. szakmai, tárgyi, valamint anyagi segítséget nyújtott.

A gyűjtemény egy műszertárlattal is büszkélkedik: egzotikus országokból származó népi gyógyászat kellékei mellett többek között I. világháborús katonaorvosi eszközök, egy 1936-ból származó EKG-készülék, továbbá inhalátorok, lélegeztető gépek, légzésfunkciós készülékek, altatómaszkok is megtekinthetők.

Az orvosi eszközkiállítás egy korabeli belgyógyász orvosi magánrendelő, valamint egy fogorvosi rendelő berendezéseinek is helyet biztosít, de egy a 60-as évekből származó Kay-Cross-típusú PEMCO szívmotor, a szívsebészet kézi műszerei, eredeti laparoszkópiás műszerek is bemutatásra kerülnek.

Centrumunk nemcsak a gyógyítást, oktatást, kutatást tartja fontosnak, hanem a múlt emlékeinek ápolását is. Dr. Fésüs László rektor, a DE OEC akkori elnöke kezdeményezésére 2006-ban indult el a »Méltó emlék a múltnak, hagyomány a jövőnek« program, melynek jegyében létrehoztuk a debreceni kötődésű, neves orvosprofesszorok emlékparkját, ahol e hónapban kerül elhelyezésre a kilencedik szobor.

Professzoraink életrajzát bemutató sorozatunknak pedig már a 25. kötete jeleik meg idén. A múlt értékeinek, hagyományainak és tárgyi emlékeinek méltó helyet biztosít a hosszú és kitartó munka eredményeként létrejött, ma megnyílt Orvostörténeti Gyűjtemény”hangsúlyozta Dr. Paragh György centrumelnök az átadási ünnepségen.

A kutatóegyetemi rangot elnyert intézményünkben megerősödött az igény az informális eszmecserékre, a gondolatok kötetlen formában történő megvitatására is.

Ezt szolgálja a legújabb kezdeményezés az innovatív tervező-megvalósító folyamatban, a Professzori Klub megalapítása, mely az egyetem kiváló tudósainak nyújt lehetőséget együttműködésre. A nívós környezet méltó helyszínt biztosít ehhez” mondta Dr. Fésüs László akadémikus, a Debreceni Egyetem rektora.