Komoly beruházások előtt áll Püspökladány

A város jövője szempontjából fontos döntések születtek a városházán
A város jövője szempontjából fontos döntések születtek a városházán - © Fotó: Kovács Péter
Püspökladány – A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, következetes és takarékos gazdálkodásra van szükség.

 • 4,15 milliárd forint bevétellel és kiadással elfogadta ez évi költségvetési rendeletét a Sárrét menti város képviselő-testülete a legutóbbi ülésén.
 • A fejlesztési tartalékalap közel 520 millió forint. Ebben az összegben már benne van az a valamivel több mint 203 millió forint, amelyet pályázatokon megnyert a város.
 • A költségvetés tervezésének alapvetése volt, hogy abban működési hiány nem tervezhető. A működési bevételek és kiadások összehasonlításakor kiderült, hogy a költségvetésben mintegy 98 millió forint forráshiány van.
 • Ennek megszüntetéséről is döntöttek a képviselők, mégpedig úgy, hogy az intézmények kiadásaikból összesen 30 milliót vontak el, a rehabilitációs hozzájárulás összegét 8 millióval csökkentették, 60 millió forintot pedig más jogcímekben előirányzott pénzekből vettek át.

Elfogadta ez évi költségvetési rendeletét a püspökladányi képviselő-testülete nemrégiben megtartott ülésén. Ennek keretében határoztak arról is, hogy a városvezetés év közben pályázatot nyújt be az „önkormányzatok rendkívüli támogatására”. A költségvetés stabilitása érdekében javasolták, hogy már az első félévben nyújtsák be az első pályázatot. A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, következetes és takarékos gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valamennyi általa fenntartott intézményénél. A 2017-ben esetlegesen jelentkező likviditási problémát a folyószámlahitel igénybevételével hidalja át a város.

Előkészítésre is jut

Az intézményi dolgozóknál a minimálbér emelkedésből adódó többletköltségét, illetve a soros előrelépések fedezetét biztosítja a város.

pl33

Fotó: Kovács Péter

Az ez évi STARTmunka programok továbbfejlesztésére 21,3 millió forintot fordíthat az önkormányzat. A mezőgazdasági projektben beszereznek egy mobil hűtőkamrát is, amely segíti a megtermelt zöldségek frissen tartását. A város keleti határában, a majdani M4-es sztráda lehajtójának közelében kialakítandó iparterület támogatási pályázatának elkészítésére 13,5 millió forintot költenek. A belterületi járdahálózat felújítására 21 millió forintot fordíthatnak, míg a városrendezési tervre 17 milliót különítettek el. Bentlakásos otthon létesítésére 35 millió forint szerepel a költségvetési rendeletben.

Ebből az összegből a feladatellátáshoz szükséges berendezéseket és eszközöket vásárolják meg, de tartalmaz keretet a működési engedélyezési eljárás során esetlegesen felmerülő korrekciók kezelésére is. A gyógyfürdő fejlesztésre 9,2 millió forint szerepel a büdzsébe. Ez a pályázatok beadásához szükséges engedélyezési tervek elkészítésének költsége. A közvilágítás fejlesztésére 3 millió forintot különítettek el. A fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap közel 52 millió forint, melyet célszerű a pályázati lehetőségek önerejéhez felhasználni.

A belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása, esetleges kotrása 6 millióba kerül ebben az évben. Egymillió forintból újul meg a város térfigyelő kamerarendszere.

Az önkormányzati saját erő forrása közel 170 millió forint.

HBN–KZS


Feladatok, összegek

 • Köznevelési feladatokra: 301,7 millió
 • Szociális feladatokra: 162,6 millió
 • Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ feladataihoz: 255,6 millió
 • Gyermekétkeztetésre: 153,6 millió
 • Bölcsőde támogatására: 15 millió
 • Muzeális intézményi feladatokra: 10,5 millió
 • Közvilágításra: 36 millió
 • Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. feladataihoz: 20 millió
 • Köztemetésre: 4 millió
 • Bursa Hungarica: 6,8 millió
 • Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésére: 12 millió
 • Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 600 ezer

Helyi adókról is döntöttek a képviselők

Ebben az évben is segíti a püspökladányi önkormányzat a fiatal házasok lakáshoz jutását. Ennek keretében 2017-ben 20 házaspár juthat egyenként 150 ezer forinthoz.

A képviselő-testület változatlanul hagyta az idegenforgalmi adót, ez 300 forint/fő/éjszaka. Ebből a helyi adóból 3,3 milliót tervezett a költségvetésbe a testület.

Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében ebben az évben is jelentős összeggel szerepel. A változatlanul hagyott 1,5 százalékos adómérték mellett 200 millió forint bevétellel számol az önkormányzat. A magánszemélyek kommunális adóbevételéből 28 milliót terveztek a képviselők. Átengedett központi adó a gépjármű adó, amelyet az előző évi 70 millió forint összeggel tervezték. A költségvetési törvény az e jogcímen befolyó adóbevétel 40 százalékát hagyja az önkormányzatoknál, ez Püspökladány esetében 28 millió forint.

Bírság, pótlékok és egyéb sajátos bevételek jogcímen összesen 4 millió forint bevétellel számol a költségvetés.