Kilóg az ekeszarv

Akt.:
Kilóg az ekeszarv
© Fotó: Matey István
Egész egyszerűen cinikusnak tartom azt a gyakorlatot, ahogyan az állam a települési adók rendszerét (pontosabban annak lehetőségét) kiterjesztette a falvainkra, városainkra, óhatatlanul szembeállítva ezzel választót és választottját. Petneházi Attila írása.

Mert mégis, melyik ujját harapja a nyomorult képviselőtestület, amikor a büdzsé tervezésekor azzal szembesül, hogy (hála a feladat-alapú finanszírozásnak) sem a közvilágításra, sem a temető üzemeltetésére, sem pedig a belterületi utak karbantartására nem elég a központilag meghatározott kvóta; hogy a földekre vezető járhatatlan dűlőutakról, vagy a gazzal benőtt öntözőcsatornákról szót se ejtsünk.

A nagy nekibuzdulásban előfordult, hogy valamennyi földtulajdonosra kivetette az önkormányzat a földadót, függetlenül attól hogy az illető maga műveli a földjét, vagy sem. Aztán, amikor a Kúria „elmeszelte” a balmazújvárosi modellt, megindult az össznépi jogászkodás az elöljáróságok háza táján. Az egyik településen úgy okoskodtak, hogy a tulajdonosok fizessenek földadót, a használók pedig emelt összegű mezőőri járulékkal támogassák a közös célokat. Másutt mindenki adózik, akinek földje van, a helyben lakó azonban csak elméletben, míg a többiek gyakorlatban is. Mindezt azért, mert elszegényítették az eklézsiát. Erre mondják, hogy kilóg a lóláb. Vagy inkább az ekeszarv?

– Petneházi Attila –

Petneházi Attila a Hajdú-bihari Napló újságírója.