Ki fizeti a kárt a kidöntött táblánál?

Akt.:
Szokatlan látványt nyújtott a megdőlt közlekedési tábla, amit napokon belül helyreállítottak a Magyar Közút munkatársai
Szokatlan látványt nyújtott a megdőlt közlekedési tábla, amit napokon belül helyreállítottak a Magyar Közút munkatársai - © Fotó: Ladányi Tóth Lajos
Nyíregyháza – Peches napja volt 13-án annak az autósnak, aki Nyíregyháza belvárosában a Síp utcánál kidöntötte a közlekedési táblát, amit aztán a Magyar Közút munkatársai állítottak helyre.

Az országban másutt is előfordul, hogy az okozott kár költsége az autóst (vagy annak biztosítóját) terheli. Kíváncsiak voltunk arra, hogy amennyiben a balesetnél valakinek a hibájából járulékos költségek merülnek fel, kinek kell megtérítenie az összeget?

Érdeklődésünkre a rendőrség és a katasztrófavédelem illetékese is kitérő választ adott, így megkerestük a Magyar Közutat és a Magyar Biztosítók Szövetségét, mindkét helyről éltek a reagálás lehetőségével.

Ha külföldi a károkozó

– Érdekes és tanulságos az ominózus szituáció. Általánosságban elmondható, hogy ha a közútkezelő kezelésében/tulajdonában lévő vagyontárgy/úttartozék sérül, vagy a balesetből származó törmelék, alkatrész, olajfolyás stb. kerül a közútra, és ismert a károkozó gépjármű, akkor a gépjármű felelősségbiztosítására térítteti a kárból származó költségeit társaságunk – kezdte válaszát Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. Majd hozzáfűzte:

– Kétféleképpen válhatnak ismertté a történtek: egyrészt a baleset, a károkozás helyszínén tartózkodik az útellenőr, és a helyszínelő rendőrrel együttműködve egyezteti a károkozó gépjármű adatait, másrészt a káresemény utólagos észlelésénél a területen illetékes rendőrség megkeresésével teszünk kísérletet a károkozó gépjármű adatainak kiderítésére. Az ismert adatok birtokában a felelősségbiztosítót közvetlenül keresi meg társaságunk a javítási, a helyreállítási és a pótlási költségek érvényesítéséért.

Mi van akkor, ha a károkozó gépjármű kiléte nem derül ki?

– Olyan esetekben, amikor ismert a károkozó gépjármű, de nem deríthető ki a felelősségbiztosító, akkor a Magyar Biztosítók Szövetségéhez fordulhatunk. A szövetség tájékoztatást ad a károkozó gépjármű felelősségbiztosítójáról vagy annak hiányáról, illetve a külföldi károkozó gépjármű esetén annak magyarországi képviselőjéről (levelezőjéről, kárrendezési megbízottjáról). Amennyiben ismert a károkozó, azonban nem rendelkezik felelősségbiztosítással, akkor polgári jogi úton van mód a költségek érvényesítésére – zárta reagálását Pécsi Norbert Sándor.

– Minden felsorolt költ­séget, a kár összegét a kár­okozó felelősségbiztosítója fizeti, amennyiben a károkozónak van kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése – tette hozzá Lambert Gábor, a MABISZ, azaz a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs veze­tője.

A törvénykönyv paragrafusa

– Jogos a kérdés: mi van akkor, ha valakinek nincs kötelező felelősségbiztosítása? A PTK 6:519. §-a szerint [A felelősség általános szabálya] „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható”.

Ez alapján a károkozónak meg kell térítenie az okozott kárt. Amennyiben van gépjármű-felelősségbiztosítása, az az egyszerűbb eljárás, ha viszont nincs kgfb-szerződése, a kár kifizetése komoly anyagi hátrányt jelent a károkozóra nézve.

– A MABISZ által kezelt Kártalanítási Számlát arra a célra hozták létre, hogy aki károkozóként nem rendelkezik kgfb-vel, vagy ha ismeretlen az üzemben tartó a károkozás során, a kár ebben az esetben is megtérüljön a károsult részére. Ugyanakkor ilyenkor megtérítési igénnyel él a Kártalanítási Számla kezelője, azaz a károkozónak meg kell térítenie a Kártalanítási Számla kezelőjének a már kifizetett kárt.

– Van továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvénynek olyan rendelkezése, miszerint az útban, az út tartozékát képező műtárgyban okozott kárt nem a Kártalanítási Számla által kell megtérítenie. Tehát a szóban forgó esetben (amikor az autós a nyíregyházi Síp utcánál kidöntötte a közlekedési táblát) közvetlenül a károkozónak kell megfizetnie a kárt a Magyar Közút Zrt. részére.

Szubjektív

A varjú a leghitelesebb kár-szakértő. Elég csak kinyitnia a csőrét és a hangja betölti a teret. Amennyiben megtörténik a baj, akkor ismerik meg igazán egymást az emberek, mint a madarat a tolláról. Káreseménynél természetes emberi reakció a vészmadárkodás. Akinek van biztosítása, szeretné a lehető legtöbbet megkapni. A szárnyaló képzeletnek határt szabhat a földhöz ragadt árajánlat. Ekkor jön a varjú-effektus: kár…

KM