Kétszáz milliós bírság a Magyar Telekom tavalyi sms-játéka miatt

A Gazdasági Versenyhivatal szerdai tárgyalásán megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt. az elmúlt év második felében megtartott “90 Golf, 90 nyertes” elnevezésű SMS-játékával kapcsolatban fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított.

A jogsértés megállapítása mellett a versenyhivatal 200 millió forint bírságot szabott ki a társasággal szemben – áll a versenyhivatal csütörtöki közleményében.

A Magyar Telekom 2009. október 2. és december 30. között bonyolította le a “90 Golf, 90 nyertes” elnevezésű játékát, melyet széles körben, intenzív kampánnyal népszerűsített. A játékban a nyeremény naponta egy, a teljes játék időtartama alatt összesen 90 darab Volkswagen Golf személygépkocsi volt, melyhez a nyertes – a legtöbb nyereményjátékkal szemben – nem sorsolás útján juthatott hozzá, hanem egy sms-es rendszerű kvízjáték során.

A játékkal kapcsolatosan a Magyar Telekom háromfajta sms-t küldött a fogyasztóknak

A játékkal kapcsolatosan a Magyar Telekom háromfajta sms-t küldött a fogyasztóknak. Az első csoport a promóciós SMS-eké, melyek egy része a regisztrációt megelőzően érkezett a fogyasztókhoz, más része a regisztrációt követő tájékoztató üzeneteket tartalmazott, illetve játékra buzdított, valamint a helyes/helytelen/érvénytelen válaszok küldését követően jelent meg a játékosok “postaládájában”. A második csoportot maguk a kvízkérdések alkották, míg a harmadikat a promóciós sms-ek letiltásának lehetőségéről tájékoztató üzenetek.

Eljárása során a GVH megállapította, hogy a játékban jelentős számú, naponta átlagosan több ezer, egyes napokon több tízezer fogyasztó vett részt, akik igen sok sms-t küldtek 300 forint ellenében, jelentős bevételt eredményezve a Magyar Telekom számára. A játékban érintett fogyasztók többsége csak egy regisztrációs sms-t küldött meg, míg a nemcsak egy regisztrációs üzenetet küldő fogyasztók negyede a regisztrációs sms-en kívül csak egy kvízkérdésre adott választ. A játék során nyertes fogyasztók által küldött sms-ek száma igen magas, átlagosan több ezer volt.

A regisztrálást megelőzően megküldött sms-ek kapcsán a GVH – többek között – megállapította: az a tény, hogy a játékban érintett fogyasztók többsége csak egy regisztrációs sms-t küldött 300 forintért, tehát a kvízjátékban valójában nem vett részt, már önmagában arra mutat rá, hogy a Magyar Telekom által megvalósított kereskedelmi gyakorlat alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére.

Az sms-ek tartalmai, szövegezései a GVH szerint alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztók nem reális képet alkossanak a játékról. A fogyasztó alappal vélhette ugyanis, hogy a “Golf” szó megküldésével a játékban való részvétele biztosított, az nem igényel további aktivitást. Ez azonban nem felelt meg a valóságnak a játékszabályzatban foglaltak miatt.

A Magyar Telekom a fenti magatartással tehát a fogyasztók regisztrálását megelőzően megküldött sms-ek révén megtévesztette a fogyasztókat.

A regisztrálást követően megküldött sms-ek kapcsán a GVH a fogyasztó nyerésközeli helyzetére, az aznapi nyerés lehetőségére, esélyére történő utalást, illetve az utolsó napi nyeremény megnyerésének lehetőségéről szóló tájékoztatást kifogásolta. A kereskedelmi gyakorlat agresszív jellege kapcsán a GVH – többek között – kiemelte, hogy a regisztrálást követően a játékban résztvevők akár tucatnyi (kvízkérdést tartalmazó, aktiváló és egyéb promóciós jellegű) sms-t is kaphattak egy-egy válaszüzenet között, továbbá, hogy ezen sms-ek célja egyértelműen a fogyasztó sürgetése volt annak érdekében, hogy további emelt díjas sms-eket küldjön. Ezzel a gyakorlattal viszont a Magyar Telekom az érintetteket a jogszabályokba ütközően agresszíven ösztönözte a játékban való részvételre.

A 200 milliós bírság kiszabásakor a GVH a promócióból származó árbevételből indult ki, valamint súlyosbító tényezőként értékelte többek között azt, hogy a jogsértés több hónapot ölelt fel, illetve az ügyfelek széles körét érintette.

– Független HÍrügynökség –