Két hektáron égett a tarló Kismarja határában

 A mezőgazdaságban megkezdődtek a betakarítási munkák, melyek közül a legtűzveszélyesebb az aratás. Ezt bizonyítja a ma délelőtt Kismarja határában lángra kapott bálázó gép is, amihez a létavértesi, a berettyóújfalui és a debreceni tűzoltókat riasztották. 

 A tűz a munkagépben jelentős kárt okozott, átterjedt 15 nagybálára, és 2 hektáron a tarló is leégett.

A tűzesetek a legtöbb esetben megelőzhetőek lennének a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával. Az aratási tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza, az alábbi tájékoztató az alapján lett összeállítva. A teljesség igénye nélkül kiemelve, a legfontosabb aratáskor betartandó előírások:

– Az aratást lehetőleg a közút, illetve vasút mentén kell először megkezdeni.

– A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra szabad elhelyezni. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szálas takarmányt, pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

– Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

– Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben sem szabad.

– A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas (általában min. 6 kg-os ABC porral oltó) tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát, a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelősségéről az üzemeltetőnek szemle keretében kell meggyőződnie, amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelentenie. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, aminek egy példányát a szemlét követő 8 napon belül az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére meg kell küldeni, egy példányát pedig a járművön kell tartani.

– A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

– Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és dob valamint a szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

– Az arató- és cséplőgépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

– A vezetőfülke alatti területen a hidraulikaolaj folyását, szivárgását meg kell akadályozni, hiszen tűz esetén a továbbterjedést nagyban elősegítheti.

 

Kérjük, fokozottan figyeljenek a fentiek betartására; égő cigarettacsikket, gyufát ne dobjanak el a tüzek keletkezésének elkerülése érdekében.

 

Debrecen, 2012. július 09.

 

Dr. Kiss Szilvia

Megyei szóvivő