Kerítés mögött a Tisza?

Az őszi tiszaújvárosi közmeghallgatáson hangzott el a kérdés Zolnai Évától és Buru Józsefnétől, hogy egyre több a Tisza-parton a bérbeadott terület, melyeket egészen a Tiszáig lekerítenek, így a korábbi lejárati utakat nem lehet használni, a partot nem lehet megközelíteni.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája a Tiszapart városrészben az állam tulajdonában – az Évízig kezelésében – levő földrészletek lekerítésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adta.

Az említett földrészlet nem önkormányzati tulajdonban vannak, ezért azok hasznosítása nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. A területeket bérleményként adták birtokba az Évíziggel kötött külön megállapodások alapján.  

Lépcsők és sétány 

A településrendezési terv tartalmazza a beépítésre vonatkozó szabályozásokat, melyek alapján a földrészletek végleges lekerítése a visszavonuló árhullám levonulását nem akadályozhatja. Az utóbbi években a vízügyi igazgatóság nem adott engedélyt lekerítésekre. Annak ellenőrzése, hogy illegális lekerítések történtek-e, az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A Tisza-part megközelítésére külön lejáratokat tavaly nem alakítottak ki, így a part megközelítése korlátozott. A problémát lejáró lépcsők és parti sétány kialakításával lehetne megoldani és a rendezési tervben szabályozni.

Sz.B.