Kényszertörlés lehet a feledékenység vége

Illusztráció
Illusztráció
Debrecen – A felszámolási eljárás végén az adózót törlik a cégnyilvántartásból.

Súlyos árat fizethetnek feledékenységükért azok a cégek, amelyek még az adóhivatal felszólítása ellenére sem tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezési-, illetve közzétételi kötelezettségüknek, valamint nem teljesítik bevallási és adófizetési kötelezettségüket.

Nincs pardon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggeszti azon társas vállalkozások adószámát, melyek a bevallási vagy adófizetési kötelezettségüknek a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül a felszólítás ellenére sem tesznek eleget. A felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 180 nap elteltével az adóhivatal törli a társaság adószámát, melyről értesíti a cégbíróságot. A cégbíróság pedig megszűntnek nyilvánítja a vállalkozást, és megindítja a kényszertörlési eljárást.

13 ezer levél

A NAV idén eddig 13 ezer 294 felszólító levelet küldött ki adószám felfüggesztés miatt az észak-alföldi régióban a mulasztóknak. Kényszertörlési eljárás vár azokra a társaságokra is, amelyek a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségüknek az adóhivatal felszólítása, illetve a kiszabott mulasztási bírság ellenére sem tesznek eleget. Ilyen mulasztás esetén a cégbíróság a NAV értesítésétől számított 20 napon belül megszűntnek nyilvánítja a céget. Amennyiben az eljárás során a cégbíróság megállapítja, hogy a társaság vagyona előreláthatóan fedezi a várható felszámolási költségeket, vagy a cégnek valószínűsíthetően fedezetelvonó ügylet miatt nincs vagyona, a cégbíróság felszámolási eljárást kezdeményez a társaság ellen.

HBN