Kellemes meglepetést ígér az új Ady-igazgató

A Debreceni Ady Endre Gimnázium épülete
A Debreceni Ady Endre Gimnázium épülete - © Fotó: Molnár Péter, archív
Debrecen – Megoszlanak a vélemények, hogy a népszerű vezető nem maradhatott a pozíciójában.

  • „A Debreceni Ady Endre Gimnázium magasabb vezetői beosztásának ellátására szóló megbízását prof. dr. Bódis József, oktatásért felelős államtitkár úr nem támogatja.” Ezt kapta válaszul a tankerületi igazgatótól benyújtott pályázatára a középiskola jelenlegi vezetője július 17-én.
  • Rózsavölgyi Gábor harmincnegyedik éve az intézmény dolgozója, és tizenhat éve áll annak élén. Igazgatói megbízása 2017-ben járt le, s bár az intézményvezetőket általában öt évre nevezik ki, már akkor is csak egy esztendőre hosszabbítottak vele.
  • Az idei tanév végén újra beadta terveit az iskolával kapcsolatban, s rajta kívül Türk László is, akit végül az oktatásért felelős államtitkár alkalmasnak talált a pozíció betöltésére.

A diákok, a szülők és a pedagógusok támogatása ellenére az államtitkárság elutasította az Ady Endre Gimnázium élén 16 éve álló Rózsavölgyi Gábor igazgatói pályázatát, amit a Debreceni Tankerület feladatköri szabálytalanságokkal indokolt. A másik induló, aki végül megkapta a pozíciót, Türk László történelem–pedagógia szakos bölcsész és tanár, illetve szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető végzettségű férfi, jelenleg az Epreskerti Általános Iskola intézményvezető-helyettese.

Minden körülményt mérlegelve

A Klebelsberg Központ úgy fogalmazott: „A minisztérium a döntési folyamatban minden körülményt, köztük a véleményezésre jogosultak javaslatait, a benyújtott pályázatokat, valamint a szakmai szempontokat mérlegelve, és az intézmény jövőjét szem előtt tartva határozott úgy, hogy Türk Lászlót bízza meg öt évre az intézményvezetői feladattal.”

Rózsavölgyi Gábor úgy tájékoztatta a Naplót, erről az iskola még nem kapott hivatalos értesítést, csak a volt igazgató pályázatának fent idézett elutasításáról. A Klebelsberg Központ szerint a döntésben komoly súllyal vették figyelembe azt a tényt, hogy a Debreceni Tankerületi Központ Rózsavölgyi Gábor pályázatát nem támogatta a 2016/2017-es és 2017/2018-as tanévek fenntartói törvényességi ellenőrzéseken tapasztaltak alapján.

Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató úgy nyilatkozott: fenntartóként szakmai szempontok alapján alakította ki álláspontját. Eljárásrendjük szerint igazgatóváltások évében rendszerint törvényességi ellenőrzést folytatnak, így történt ez az Adyban is. Akkor azért csak egy évre nevezték ki Rózsavölgyit, mert magas volt az elmaradt tanórák száma, valamint a pedagógusok feladatkiosztásának dokumentálásában is találtak eltéréseket. Egy év múlva az utóellenőrzésen hasonló eredményre jutottak. Az igazgató példaként említette, volt olyan osztály, ahol egy adott hónapban a 22 magyar órából 5 volt megtartva.

Egy százalék hiány

Rózsavölgyi Gábor az igazgató nyilatkozatára közleményben reagált: „2017 januárjában írásbeli figyelmeztetésben részesültem, az indokolás alapján részben a szabadságokkal kapcsolatos szóbeli tankerületi igazgatói utasítás be nem tartása miatt. A tankerület akkori szabályzata szerint azonban nem lehetett utasítani az intézményvezetőt a saját jogkörébe tartozó területen, tehát a szabadságok kiadása megfelelt a jogszabályoknak. Kizárólag maximális lojalitásom miatt nem kezdeményeztem a munkáltatói intézkedés bírósági felülvizsgálatát. Az elmaradt tanórákkal kapcsolatban – a tankerület állításával szemben – megtettem a szükséges lépéseket. 2017-ben részletes intézkedési tervet készítettem, amelyet a fenntartó elfogadott. Annak minden pontját betartottuk. Az elmaradt órák számának legalább 25 százalékos csökkentését írtam elő, sikerült ezt jelentősen túlteljesíteni, 50 százalékkal mérsékelni. Az elmaradt órák száma az összes óratömeg 1 százaléka, ami már a 2016-ban tartott ellenőrzéskor is megfelelt a többi gimnáziumban kialakult gyakorlatnak, ahol ezt a tankerület sohasem vizsgálta, továbbá számos iskola eljárásának, ahol szakértőként három év alatt közreműködtem…

Az elmaradt órák a pedagógiai programunk feladatai és az adott tanév aktuális igényei, programjai miatt keletkeztek. Számos belső vizsgánk van, felkéréseket kapnak az országosan elismert drámásaink szereplésekre, rengeteg a jó gyakorlatunk, projektnapjaink, rendhagyó óráink és egyéb iskolán kívüli alkalmaink vannak (múzeumi órák, az Agóra, az ATOMKI meglátogatása, a jégcsarnok igénybevétele). Debrecen városa és a tankerület rendszeresen igényelte/igényli diákjaink fellépését az akár munkanapokon is megtartott rendezvényein. Az adys tanulók szereplőként vettek részt a Csokonai Színház azon előadásain is a Légy jó mindhalálig című darabban, amelyet a város általános iskolásainak játszottak tanítási időben. A tankerület kérésére a városi tehetségnap megnyitásán egy teljes évfolyammal vettünk részt délelőtt (két tucat óra maradt el). A hivatkozott esetekben az elektronikus naplóban rendszeresen elmaradt órák keletkeztek, azonban helyettük izgalmas, gazdag programokban részesültek a tanulók.”

Az Eötvös-díjas pedagógus hozzátette: méltatlannak tartja, hogy 32 év után, két évvel a nyugdíjazása előtt idén szeptembertől nem maradhat tanárként teljes óraszámban az Ady-gimnáziumban, hanem két helyen kell majd tanítania.

„Megőrizve továbbfejleszteni”

– Elsődleges feladatom a magas szintű működést szolgáló feltételek megteremtése, biztosítása a feladat valójában, együttműködésben az intézmény dolgozóival, tanulóival, szülőkkel, a helyi szokások és környezet mielőbbi megismerésével. Meglátják, kellemes meglepetést okozok azoknak, akik óvatosan fogadták a pályázatomat – nyilatkozta a Naplónak Türk László, a debreceni Ady-gimnázium új igazgatója. A szakember arra a kérdésünkre, hogy miért pályázott a tisztségre, így fogalmazott: – Gyermekkorom óta nagyon erős a tenni akarás, hogy az iskola világán keresztül részt vállaljak abból a munkából, ami előre viszi az oktatás folyamatát. Az előző két intézményben igazgatóhelyettesi munkakörömnek köszönhetően olyan fejlődésen mentem keresztül, ami alapján szeretnék első számú döntéshozóként segíteni egy közösséget, az eléjük kitűzött szakmai-oktatási, nevelési és gazdálkodási célok teljesítésében.

Megtudakoltuk Türk Lászlótól azt is, hogy miket fogalmazott meg igazgatói programjaként a pályázatában. – A „megőrizve továbbfejleszteni” elvét vallom: ami eddig jól bevált gyakorlat volt az intézményben, azt tovább kell folytatni, ahol javításra, illetve fejlesztésre van szükség, ott változtatni kell – válaszolta az új igazgató.

– Külső pályázóként nyújtottam be pályázatomat a Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményvezetői feladatok ellátására. Ennek okán természetesen nem lehetek tisztában az intézménnyel kapcsolatos minden apró részlettel, de a több intézményben megszerzett gyakorlati tapasztalatom alapján hiszem, hogy ezeket az ismereteket rövid időn belül meg tudom szerezni, ebben számítok mindenki segítségére. Még „külsős szemmel” is lehetnek olyan innovatív észrevételeim, ötleteim, amelyeket az intézmény további működésében hasznosítani lehet. Egy jól működő intézmény legfőbb ismérve, ha eltér az átlagostól, valami egyedit tud nyújtani tanulóinak, kiemelt képzési formákat működtet, s viszonylag szélesebb palettán mozog. Mai, folyamatosan változó világunkban pedig egy intézmény akkor érhet el sikereket hosszú távon, ha egyszerre több oldalát is tudja a diákjai felé fordítani – hangsúlyozta Türk László.

HABE, VK, VA


Fotó: Molnár Péter
Debrecen - A tankerület a szabálytalanságokkal, a diákok a vélt pótolhatatlan személyiséggel érvelnek. A diákok, a szülők és a pedagógusok egyértelmű támogatása ellenére az államtitkárság elutasította az Ady Endre Gimnázium élén 16 éve álló Rózsavölgyi Gábor igazgatói pályázatát, amit a Debreceni...

Türk László
Debrecen – Elsődleges feladatom a magas szintű működést szolgáló feltételek megteremtése, biztosítása a feladat valójában, együttműködésben az intézmény dolgozóival, tanulóival, szülőkkel, a helyi szokások és környezet mielőbbi megismerésével. Meglátják, kellemes meglepetést okozok azoknak, akik óva...