Kelet felé nyit a megyei önkormányzat

2014 áprilisában a Kazah Köztársaság Nagykövetsége megkereste a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatot, abból a célból hogy a Kelet-Kazahsztáni régió testvérmegyei megállapodás megkötését kezdeményezi az önkormányzattal.

Az együttműködés lehetőségét megalapozva először kölcsönös tájékoztatás történt a megyék jelenlegi gazdasági, társadalmi, kulturális helyzetéről.

A megállapodás lehetőséget teremt a regionális együttműködés aktivizálására, mely tartalmilag a megyék közötti kereskedelmi, gazdasági, tudományos, technológiai, kulturális és humanitárius együttműködés előmozdítását, ezzel összefüggő találkozók szervezését célozza meg.

A megállapodás megkötésére előreláthatólag 2014. június 3. napján kerül sor Budapesten, mivel ez év június 3-4-én a Kazah Köztárság Elnöke Nurszultan Nazarbajev hivatalos látogatásra érkezik Magyarországra.

Szintén egy testvérmegyei együttműködés aláírására került sor a Kolozs Megyei Tanács vezetőivel. Ezen együttműködés elsősorban a gazdasági jellegű együttműködésre fókuszál, azonban emellett érinti a kultúra, a sport, turizmus területét, valamint az oktatási és tudományos kapcsolatok erősítését, a szakoktatásban szerzett tapasztalatok megosztását, az Európai Uniós alapokhoz történő pályázatok benyújtásának területét.

Aktualitások a megyei tervezésben
Az elmúlt időszakban a megyei szintű tervezésben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat egyik jelentős feladata a Területfejlesztési Operatív Program prioritásaihoz illeszkedő, valamint annak forrásaiból táplálkozó megyei gazdaságfejlesztési, valamint járási projektcsomagok tervezése, összeállítása, koordinálása. Az 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat, mely a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról rendelkezik, megyei szinten allokálta a forrásokat, mely alapján Hajdú-Bihar Megyében a megyei gazdaságfejlesztésre mintegy 33 milliárd, míg a járási szintű fejlesztésekre 19 milliárd forint áll rendelkezésre a következő uniós költségvetési ciklusban. A forráskeretek megismerésével lehetővé válik a kapcsolódó részprogramok projektjeinek konkrét meghatározása, a korábbi projektgyűjtések során beazonosított elképzelések továbbfejlesztése, finanszírozható projektek és projektcsomagok kialakítása.

A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat a járási szintű projektcsomagok tervezése és összeállítása céljából az elmúlt pár napban valamennyi járásba ellátogatott, és az adott járásban konzultációs fórumot tartott a járási szereplők részére. A TOP finanszírozási mechanizmusa kapcsán a 2007-2013-as időszakhoz képest jelentős különbséget az jelenti, hogy várhatóan nem pályázati, hanem projektcsomag alapú eljárásrendben kerülnek a fejlesztések kiválasztásra, majd az előre meghatározott források terhére megvalósításra.

A gazdaságfejlesztési valamint a járási projektcsomagok kidolgozása mellett a megyei stratégiai és operatív program kidolgozása a végéhez közeledik. Az operatív program tartalmazza azokat a fontosabb intézkedéseket, amelyek a megye stratégiai programjának megvalósítása szempontjából fontos fejlesztési irányokat képviselnek. Ezen irányok meghatározása érdekében fontos a megyei tervezési szakmai szereplők véleményének megismerése és konszenzusra jutása, melynek érdekében a megyei önkormányzat több fejlesztendő terület mentén 2014. június 3-6 közötti időszakban szakmai fórumokat fog tartani.