Karácsony Sándorra, a nagy nevelőre emlékeztek

Karácsony Sándorra, a nagy nevelőre emlékeztek
Budapest – Június 6-án, a pedagógusnapon a magyar sorskérdésekkel vívódó íróra, a cselekvési lehetőségét őrizni próbáló tanárra, az erkölcsi nevelés nagy példaképeit a magyar múlt zivataros századaiban megtaláló hazafira emlékeztek Budapesten.

Semmi sem tudta végképp eltörölni azt a szellemiséget, azt az öntudatot, azt a hazafiságot, amit tanítványainak és tanítványai egész nemzedékének átadott. Akik műveit eltüntették, munkáit nem említették, tanítványainak száját bevarrni akarták, nem bírtak el egy nemzedék emlékezetével az iskola, a cserkész és népfőiskolai mozgalom féltve őrzött emlékeivel- emlékezett a Fiumei úti sírkertben a tudós- professzorra sírjánál Péter Imre, a Karácsony Sándor Művelődési Társaság elnöke és Karacs Zsigmond történész

A Karácsony Sándor munkásságát őrző civil szervezetek országos megemlékezésén a két emlékező megfogalmazta: Karácsony Sándor egész életében olyan öntudattal tanított, nevelt, dolgozott, adott elő, írt, mintha számára az a nap lenne az utolsó, és olyan lelkiismeretesen, mint aki tudja, hogy az Ő munkájától, előadásától, írásától, nevelésétől és életétől függne a magyar nemzet jövője. Mint emlékbeszédeikben kiemelték: az ilyen igazi közösségteremtő ember legyőzhetetlen. Karácsony Sándor múlt századi gondolatai a mai közélet számára rendkívül aktuálisak és alkalmazandók.

P.I.