Jutalomkiránduláson jártak a diákok

Nagyvárad - Nagyváradi kiránduláson vehetett részt közel 40, román nyelvet tanuló diák és kísérői gyermek a Hajdú-Bihar Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával.

A Bedő, Pocsaj Furta, Körösszakál, Körösszegapáti, Debrecen, Biharkeresztes, Mezőpeterd, Mezősas településekről érkeztek az egész napos programra.

HBN