Jön a cigány gárda

Cigány Önvédelmi Gárda
létrehozását tervezi a
nyugat-dunántúli romák
hatékonyabb
érdekképviseletéért
Pádár László –
értesült a Kisalföld.


A múlt szombaton Ivánban megtartott
Magyar Gárda
rendezvényének hatására
szerveződnek a megyei romák a Vas és
Zala megyei romák bevonásával.


A szerveződés kezdeményezője
Pádár
László,
a megyei cigány
érdekvédelmi szövetség
elnöke.


– A romák is képesek arra, hogy
hallassák hangjukat és össze tudnak
fogni – fogalmazott a vezető.


– A gárda kizárólag
békés eszközökkel fogja
felhívni a romákra a figyelmet.
Szeretném felvenni a kapcsolatot a
vajdákkal, és úgy tervezzük,
hogy a közeli napokban megtarthatjuk az
alakuló ülést.
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a
Magyar Gárda nem megoldás, ahogy
önmagában nem jelent persze
megoldást a cigány gárda sem.


Az Ivánban kialakult helyzetért
egyaránt felelős az
önkormányzat, s azok, akiknek
lehetőségük lett volna a romák
érdekében tevékenykedni, de nem
tették. Pádár
László
hozzátette: az
elmúlt években történt
intézkedések a felszínt
érintették csupán. Nem
készült átfogó terv a
romák foglalkoztatására,
iskoláztatására. A kialakult
feszültséget sokkal korábban
orvosolni lehetett volna, de még mindig nem
késő.


– Az 1980-as években az iváni roma
férfiak kilencvenöt
százalékának volt munkahelye, a
rendszerváltáskor ez a szám
negyvenre csökkent, míg a kilencvenes
évek elején szinte teljes volt a
munkanélküliség – folytatta az
érdekvédelmi szövetség
vezetője.


– Be kell látni, felnőtt egy olyan
generáció, amely nem ismeri a biztos
munkahely fogalmát. Időszakosan,
fél-egy évig volt
álláslehetőség ugyan, de
folyamatosan, hosszú ideig nem lehetett
elhelyezkedni. A munkahely visszaadná a
romák önbecsülését. A
biztos fizetés a megélhetési
lopásokat is visszaszorítaná.


Mert igen, Ivánban is történtek
ilyen esetek. Mindezek oka az, hogy nagy a
szegénység, az éhezés. A
bűnelkövetés már a
legvégső stádium. – A megyei
munkaügyi központtal már felvettem a
kapcsolatot. Amennyiben az iváni
önkormányzat elkészíti a
foglalkoztatási tervét, akkor azok, akik
a rendelkezésre álló
támogatási feltételeknek
megfelelnek és együttműködnek a
munkaügyi központtal egy héten
belül állást kaphatnak.


Továbbá április elején
indul a Lépj egyet! program. Ennek
keretében újabb húsz-huszonöt
roma dolgozhat – zárta Pádár
László. – De ez kevés,
ennél több kellene.


Forrás: Kisalföld.hu