Jár a jobb, de miből!?

Debrecen, Berettyóújfalu – Az
egészségügyi tárca
megköveteli a magasabb színvonalú
betegétkeztetést, de nem fizeti.


– Jár Önnek a jobb! –
hirdették a plakátok 2007
decemberétől a –
kormányrendelettel meghatározott –
magasabb színvonalú
betegétkeztetés
bevezetését. A kórházak
akkor három hónapra mintegy 2
milliárd forint kiegészítő
támogatást kaptak, hogy 550 forintra
(korábban átlag 300 forint)
emeljék az egy betegre jutó napi
nyersanyag normát.


Azóta viszont nem kapnak külön
pénzügyi „keretet”. – Nem
változtak ténylegesen a
betegellátásért fizetett
normatív tarifák, bár a
tárca és az Országos
Egészgégbiztosítási
Pénztár (OEP) hivatalos
álláspontja szerint a
többletköltségek
ellentételezése
„beépült a
finanszírozásba” – mondta
Kecskés Gábor a DEOEC
gazdasági igazgatója.


– A kezdeti 3 hónapos
támogatás után, fél
évig saját
költségvetésből voltunk
kénytelenek finanszírozni a rendeletben
előírt változást. A
normába most beépített összeg
pedig továbbra sem fedezi a
szükséges keretet, így
hosszútávon nem lesz fenntartható
a jobb betegétkeztetés – jelentette
ki Kincsesné Szónya
Katalin
, a berettyóújfalui
kórház ápolási
igazgatója.

„Saját zsebből”
pótolják a hiánytA kórházi napidíj- és
vizitdíjrendelet egyetlen napjainkig
tartó hatása a
betegétkeztetés
színvonalának jelentős
javulása. 2007-ben kormányrendelet
írta elő betegenként a minimum napi
550 forintos nyersanyag normát, melyet
ezekből kívántak fedezni. A
díjakat viszont négy hónappal
később eltörölték, a
rendeletet nem.


Azóta dúl a
„hidegháború” az
egészségügyi
intézmények, a tárca és az
Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) között.
Egyelőre érdemi változás
nélkül. A kórházak a
finanszírozás vagy a rendelet
megváltoztáig nem tehetnek mást,
mint próbálják
kigazdálkodni az előírások
betartásához szükséges
pénzt.

Alku vagy adósság


– A dolgozói
étkeztetésből (menü és a
la carte) befolyt csekély hasznot forgatjuk
vissza a betegétkeztetésbe, s így
pótoljuk ki az egyébként
szűkös pézügyi keretet, mely az
elmúlt másfél évben nem
változott – avatott be Kindle
Zsolt
, a Kenézy Kórház
Kft. szolgáltatási
igazgatója. – Hogy fenn tudjuk tartani az
elvárt minőséget, folyamatosan
(szinte havonta) pályáztatjuk a
beszállítókat –
magyarázta a módszerüket az
igazgató, hozzátette: nem kis munka,
és sokszor kemény alkudozások
árán lehet mindezt
véghezvinni.

– Tudjuk, ha nem megfelelő az
étkezés, nehezebb a
gyógyulás, de a támogatás
növelése nélkül nem
tartható fenn tovább a jelenlegi
minőség, mert gyarapítja az
adósságállományunkat
– mondta Kincsesné Szónya Katalin,
a berettyóújfalui Gróf Tisza
István Kórház
ápolási igazgatója.

Öröm az
ürömbenTalán a megyei
középvállalkozók és
termelők járnak a legjobban azzal, hogy
szoros a kórházak
költségvetése, hiszen a
megkérdezett intézmények
egyöntetűen mellettük foglaltak
állást, amikor a
nyersanyagbeszerzés forrását
firtattuk. – Szinte minden
beszállítónk megyei
középvállalkozó, azért
mert gyorsabbak, olcsóbbak és pontosan
szállítanak – fogalmazta meg
tömören a választás okát
Kindle Zsolt.

A változásoknak legfőbb nyertese a
természetesen a beteg. Mind a Kenézy,
mind a DE Orvos és
Egészégtudományi Centrum
rendszeresen végez
betegelégedettségi
felmérést, mely kimutatta, nem
volt hiábavaló a befektetett energia, az
ápoltak érzik a
változást.


Biztos a forrás


Nyolc milliárd forintos forrással
épült be 2008-ban az étkezési
normaemelés a
fekvőbeteg-ellátás
finanszírozásába –
tájékoztatott Molnár
Barbara
, az Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár
sajtószóvivője, s hozzátette
a plusz forrás az ellátási napok
számának
figyelembevételével került
felosztásra. Az OEP szerint tavaly 377 forintos
többletet kaptak a kórházak 2007-hez
képest, hogy fedezni tudják a 2007
decemberében előírt 550 forintos
(naponta, betegenként átlagosan)
előirányzott napi keretet. – Minden
egyes fekvőbeteg-ellátási
tevékenységbe plusz annyi pénzt
adott az egészségbiztosító,
hogy a megemelt norma finanszírozása
biztosított legyen – jelentette ki az OEP
sajtószóvivője.


– Fabók Ágnes –


 

Étkeztetés
számokban

Kenézy Kórházban
naponta átlagosan 900 beteg
étkeztetését
látják el. Burgonya 300-400
kg/nap Kenyér 150-200 kg/nap
Gyümölcs (jellemzően alma)
100-150 kg/nap Zöldség
(nyersen, nem ételbe főzve) 70
kg/nap A Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi
Centruma naponta 1300 beteg
étkeztetését
látja el. Burgonya 250-300 kg/nap
Kenyér 250 kg/nap
Péksütemény 1000 db/nap
Gyümölcs 130-150 kg/nap
Zöldség (ételbe
főzve, és nyersen) 130-150
kg/nap