Ismét megrendezték a Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferenciát

Debrecen – Városunkban 2008-ban indult útjára a szervezett formájú, komplex tehetséggondozó program az általános iskolákban az akkori iskolafenntartó, a debreceni önkormányzat támogatásával.

A program azóta is töretlenül, napjainkban egyre inkább kiteljesedve folytatódik, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének gondozásában.

Debrecenben a 2013/2014-es tanévben immár hetedik alkalommal valósul meg a tehetséges gyermekek városi szinten gondosan előkészített, szervezett formájú felmérése és fejlesztése. Az idén 1350 negyedik évfolyamos tanuló tehetségdiagnosztikai szűrése zajlik le a pedagógusok jellemzése, a pszichológiai, illetve a tantárgyi komplex mérések alapján.

Jelenleg a város 22 általános iskolájában, valamint a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola hat évfolyamos tehetséggondozó osztályában folyik az érintett gyerekek program szerinti fejlesztése felkészült, tehetségfejlesztő pedagógusok segítségével. Ebben a tanévben a program felmenő rendszerben a felső tagozat minden évfolyamára kiterjedt, így a hetedik és nyolcadik évfolyamos beválogatott tanulóknak is lehetősége van részt venni benne.

A tehetséggondozási program keretében a hagyományosnak nevezhető általános intellektuális képességek erősítésén túl a személyiség fejlesztése is ugyanolyan hangsúllyal bír. A komplex fejlesztő programok sokféle fejlesztési célt tűznek ki. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok arra, hogy oldott hangulatban, az élményszerűségre építve, sokféle inger bevonásával, a modern infokommunikációs eszközök segítségével fejlesszék a tanulók képességeit. A program épít a szülők támogatására, ezért rendszeresen rendeznek számukra nyílt órákat. A pedagógusok munkáját a Városi Tehetséggondozó Munkaközösség koordinálja.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete az idén újból megteremtette a Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia megrendezésének lehetőségét.

A „Kincseink” tehetséggondozó programba beválogatott debreceni tanulók tavaly ősz óta készülnek a konferenciára. Az elhangzott felhívás alapján mentortanár segítségével olyan, saját érdeklődésükre alapozott, írásos pályamunkákat, és ez alapján Power Point-tal vagy Prezivel készült kiselőadásokat készítettek, melyek segítségével bepillantást engednek az őket foglalkoztató kérdésekbe. A tanulók most is rendkívül színes és érdekes témákból készültek fel. A teljesség igénye nélkül soroljuk fel a leggyakoribb témaköröket: történelmi témák és személyek (Kleopátra, Napóleon), újszerű sportok, rock- és a metálzene, életművek feldolgozása, informatika, természettudományokhoz kapcsolódó kutatások, kísérletek (matematika, kémia, robotok, autók világa, űrkutatás, a világ keletkezése), néprajzi feldolgozások (ünnepek, néptánc, népzene, hagyományok, babonák), korunk jellemzői (divat, építkezés, értékeink).

A tanulókat mentoráló pedagógusokkal való együttműködés a tehetséggondozó programban egy újabb kiváló fejlesztési és fejlődési lehetőséget teremtett a diákok számára.

A diákkonferenciára szóló felhívásra 20 oktatási intézményből érkezett be írásos pályamű, összesen 224. Mivel a pályaműveket egyénileg, párban esetleg 3 fős kiscsoportban is el lehetett készíteni, összesen 326 diák dolgozott ebben a programban 176 mentortanár segítségével. A támogató szülőket és egyéb önkéntes segítőket (informatikusok, kortársak, pedagógusok) tekintve elmondhatjuk, hogy a diákkonferencia több száz résztvevőt mozgatott meg.

Az elkészült írásos pályamunkák és a prezentációk értékelése után az előadások bemutatására került sor a meghívott szülők, pedagógusok, diáktársak előtt az iskolai előválogatón, április elején. Az iskolai fordulóból továbbjutott, legjobb előadásokat előzsűri értékelte, és az így kiválasztott, valamilyen szempontból legérdekesebb, legjobb 22 előadás bemutatására került sor 2014. június 2-án a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Simonffy termében.

– KLIK Debreceni Tankerülete –