Ismét lehet AVOP-támogatásra pályázni

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlegéből finanszírozott Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) támogatásai a várakozásokat meghaladó mértékű érdeklődést váltottak ki a lehetséges kedvezményezettek körében.

Ennek következtében több jogcím („intézkedés”) tekintetében a rendelkezésre álló keretösszegeket már a múlt év közepéig mintegy 50 százalékkal túl is igényelték. Ezeknél tehát kimerült a „kassza”, míg néhány intézkedés és alintézkedés esetében a beérkezett pályázatok torlódása miatt augusztustól szükségessé vált a pályázati felhívások ideiglenes felfüggesztése. Ez utóbbiakat illetően az AVOP Irányító hatósága, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósági Főosztálya, a még rendelkezésre álló források felmérése után tavaly október végén a felfüggesztés feloldását kezdeményezte.

Ennek eredményeként az FVM vezetése az alább felsorolt intézkedések, illetve alintézkedések tekintetében január 9-i hatállyal engedélyezte a pályázati felhívások újbóli közzétételét.

 

AVOP 1.1. Mezőgazdasági beruházások támogatása:

 

1.1.5. Öntözési beruházások

1.1.6. Meliorációs beruházások

 

AVOP 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása

 

AVOP 1.5. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása

 

AVOP 3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítésének támogatása:

 

3.1.1.   Agrártevékenységek diverzifikációja.

3.1.2.   Minőségi mezőgazdasági termékek marketingje;

3.1.4.   A kézműipari tevékenység fejlesztése

 

AVOP 3.2.  A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztésének támogatása:

 

 3.2.1. Mezőgazdasági vízkészlet gazdálkodás

3.2.3. Földterület fejlesztés, melioráció

 

A felsorolt jogcímek közül a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítését célzó projektek támogatására a 2006-ig terjedő időszakra megállapított keret több mint 50 százaléka (mintegy 2 milliárd Ft) még rendelkezésre áll.

Egyébként az AVOP keretében folyósítható támogatásokra összesen már 6.054 pályázatot nyújtottak be, 170.3 milliárd Ft támogatási igénnyel. A pályázati és jogosultsági feltételeknek megfelelőek közül december végéig az Irányító hatóság 3.360 pályázónak ítélt meg összesen 90.5 milliárd Ft támogatást, amiből 18,4 milliárd Ft-ot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal már ki is fizetett. Az utófinanszírozási rendszerű AVOP-támogatásokra a 2004 – 2006 közötti időszakra 106.071 millió Ft a megállapított keretösszeg.

 

A pályázati felhívások, amelyek folyó hó 9-től hatályosak, letölthetők az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH (www.mvh.gov.hu) honlapjáról.