Isaszegtől egészen Buda visszavételéig

Debrecen – A várba betörő, elsőként eleső főtiszt is 39-es őrnagy volt.

S hogy hol harcoltak a szabadságharc alatt? Ott voltak mindenütt, ahol a hazának bátor katonákra volt szüksége. A tapasztalt 39-es altisztek és tisztek egy része a megalakuló honvédzászlóaljakban szolgált tovább, nem egy esetben zászlóalj-parancsnokságig is eljutva. Így megtalálhatóak voltak régiónk más honvéd-, illetve nemzetőr alakulatainak élén is.

Az ezrednek a szabadságharcban betöltött szerepét jól szemlélteti Gálóczi Flórisnak, a IV. zászlóalj parancsnokának jellemzése: „A hős fiatal honvéd-zászlóaljak minden alkalommal, midőn sorsuk őket a veterán nap-barnította öreg Don Miguelekkel egy hadtestbe vezette, legörömestebb szorítottak velük kezet, mert jól tudták, hogy a fiatal sasoknak, eme harczedzett oroszlánok mind honszeretet, mind bátorság- és kitartásban legméltóbb társai.”

Az ezred zászlóaljai részt vettek a dicsőséges tavaszi hadjáratban, ott voltak Isaszegnél és Vácnál, és tagjai voltak a mindent eldöntő rohamnak a budai várnál. Utóbbi kapcsán el kell mondani, hogy a várba betörő, elsőként eleső főtiszt is 39-es őrnagy volt, akinek sírja ma a Kossuth-mauzóleum közelében található.

HBN