Irodalom vagy politika a Wass Albert -vita?

Wass Albert mellszobra
Wass Albert mellszobra

Hetek óta folyik a heves vita városunkban (néha azon túl is) szoborállítás ürügyén. A vitábanWass Albert megdicsőül vagy elkárhozik attól függően, melyik oldalról nézzük. Nem tisztem Wass Albertnek sem írói, sem emberi kvalitásait megítélni. Az előbbit megtette több neves író és történész, az utóbbit – a II. világháborúban vállalt szerepét – teljes homály fedi.


Bennem mindössze néhány gondolat ébredt az ügy kapcsán. Motoszkál bennem egy hátsó gondolat, hogy a hirtelen támadt Wass-kultusz nem része-e annak az évek óta tartó törekvésnek, amely megpróbálkozik a két háború közötti rezsim tisztára mosásával? Arra hivatkoznak a szoboralapítók, hogy erdélyi magyar költő volt, aki az emigrációban is megőrizte magyarságát és erdélyi identitását. Ez igaz is lehet. De vajon hol is van szobra Sütő Andrásnak, aki kiváló drámái és regényei mellett bátor élharcosa volt az erdélyi magyarság egyenjogúsításának? Nem csak élharcosa, de szenvedő alanya is. Hol van szobraDsida Jenőnek vagy Tamási Áronnak?
Sőt, felmerül bennem a kérdés: miért nincs szobra a második legnagyobb városban egyik legnagyobb, Európa szerte ismert és elismert költőnknek, József Attilának? Annak a költőnek, aki megírta az egyik legszebb magyar hazafiasverset, a Hazám-at. Akit az akkori rezsim nemzetellenesnek, mai „szép” kifejezéssel idegenszívűnek tartott, aki ennek ellenére így könyörgött: „Édes hazám fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad.” Neki helye lenne a nagyerdei panteonban.
Irodalom vagy politika? Minden jel arra mutat, hogy az utóbbival állunk szemben. Egy szűk csoport álmodik vissza egy régi, letűnt korszakot. Demokráciában a politizálás mindenkinek állampolgári joga. De ne keverjük már bele az irodalmat is!
Földes László, Debrecen

 

Kapcsolódó anyagok:

  • Félezernyien a Wass Albert-szobor alapkőavatáson
  • Viták Wass Albert körül
  • Vizsgálják Wass Albert ügyét