Irodalmi teszt haladóknak!

Irodalmi teszt haladóknak!
Ismeri a líra világát? Műveltnek tartja magát? Színötös volt irodalomból? Tesztelje magát! Ismerje fel ki írta az alábbi versidézeteket!

1.,

„Ez világ sem kell már nekem
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most énmellettem,
Egészséggel, édes lelkem?

 

Én bús szívem vidámsága,
Lelkem édes kévánsága,
Te vagy minden boldogsága,
Véled isten áldomása.

 

Én drágalátos palotám,
Jóillatú piros rózsám,
Gyönyerő szép kis violám,
Élj sokáig, szép Júliám!

 

Feltámada napom fénye,
Szemüldek fekete széne,
Két szemem világos fénye,
Élj, élj életem reménye! ”

2.,

„Én sem volnék, ha nem volnál,

ha te hozzám nem hajolnál,

te sem volnál, ha nem volnék,

ha én hozzád nem hajolnék.

 

Osztódom én, osztódol te:

 só vagy az én kenyeremben,

mosoly vagy a bajszomon,

könny vagyok a két szemedben.

 

Köt a vére, köt a vérem:

szeretőm vagy és testvérem.

köt a vérem, köt a véred:

szeretőd vagyok s testvéred.

 

Szellőm vagy, ki megsimogatsz,

viharom, ki szerteszaggatsz,

szellőd vagyok, ki simogat,

viharod, ki szétszaggatlak.

 

Ha nem volnék, te sem volnál,

én sem volnék, ha nem volnál.

Vagyunk ketten két szép nyárfa,

s búvunk egymás árnyékába.”

 

3.,

„Kis kertemet tiprod, féktelen lovatskám,

Tiéd vagyok, érts-meg, légy óvatos hozzá.

   Nem örömest mondám,

   De gonoszok

   Szája morog

   Reám vádaskodván.

 

Ha feléd gondolok, harmatos a testem,

Mint nyáron folyóban, gázolsz a véremben,

   El-bágyasztol engem.

   Mérd eszedre,

   Ha kedvedre

   Nem mindent tehettem.

 

Úgy el-aléltattál, most sebzetten élek,

Ha nem várlak, sírok; és ha várlak, félek;

   De még is remélek.

   Magam vagyok,

   Meg is fagyok;

   Véled el is égek.”

4.,

 

„Ne rejtőzz el, úgyis látlak!
Rádcsukom a szempillámat.
Benn zörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz a tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bőrén,
mint vadvízen a verőfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,

ne fuss el, nagyon szeretlek!”

 

5.,

„Sötétedik… láthatatlan tücskök ültek ki kunyhónk elé
és elhallgattak a távol zuhogó fejszék.


Ma az utak is összebújnak az erdõ bozontos mellén
és lélegzetét visszafojtva hallgatózik a meztelen levegõ.

Érzed az esti virágok izgató simogatását?
(Most lehellik lelkünkbe illatos testüket a rétek.)

Kezünkben a szerelem édessége csókolózik,
mikor ujjaink véletlenül összeölelkeznek

s minden tagom külön megrészegûl,
ha hosszú-hosszú éjszakáinkra gondolok.

Pedig már itt van az éj, csak mi nem vettük észre,
hogy a kémény tetején kidugta borzas fejét a füst;

ujból itt van az éj s csak mi nem vettük észre,
hogy kiváncsi rózsabimbók nyiltak ki szerelmes nyoszolyánkon.”

 

6.,

 

„Flóra, csináljunk gyereket,
hadd vessen cigánykereket
mert én nehéz vagyok már

s elviszi könnyü szerelem;
hisz hogy én legyek hűtelen
ahhoz nehéz a szívem.

Fényszóróként kutatja
mint öntudatos űrt, a lelkemet

hogy valóban imádjalak
a telhetetlen űr alatt
és mégse csalj meg engem. ”

 

 

Megfejtések
1., Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki 2.,Kányádi Sándor: Két nyárfa 3., Weöres Sándor: Psyché (Dall) 4., Buda Ferenc: Ne rejtõzz el… 5., Szabó Lõrinc: Erdei szerelem 6., József Attila: (Flóra, csináljunk gyereket…)· Hogy írjuk helyesen? Ön tudja? Tesztelje!
· Mit tud (és mit nem) augusztus 20-áról?
· Rögtönzött KRESZ-teszt