Iratok: az egyiket befalazták, a másik ronggyá ázott

Akt.:
Nagyvárad őrzi Bihar hagyományait
Nagyvárad őrzi Bihar hagyományait - © Fotó: Kovács Péter
Nagyvárad – Kalandos története van a Bihar vármegyei levéltár anyagának. Évszázados történetek Bihar vármegyéből.

„Atlantisz”, így nevezték egyes menekült értelmiségiek egymás közt Trianon után Nagyváradot, a várost, amely számukra „elsüllyedt”. A megyeszékhelyre használt kifejezést önkényesen kiterjesztve Bihar megyére, s annak levéltárára szoktam használni.

Szinte lehetetlen volt bejutni

Hogy miért? 100 éve talán senki nem gondolta, hogy Bihar vármegye levéltárát évtizedek elteltével részben egy faluból megyeszékhellyé feltornászott városban, majd egy másik megye székhelyén fogják őrizni, részben pedig egy másik államban, ahol a kommunizmus évtizedei alatt a kutatók számára szinte lehetetlen volt bejutni a romániai levéltárakba.

A magyar történelem és a fejlett írásbeliség egyik korai írásos emléke az itt keletkezett Váradi Regestrum, amely a Szent László sírja előtt zajló istenítéletek és egyéb, a káptalannál tett jogügyleteket tartalmazó, töredékes jegyzőkönyv, amely fennmaradását a szerencsének köszönheti, mivel 1550-ben Martinuzzi György jelentőségét felismerve kinyomtatta. A levéltár számára a váradi erőd egyik tornya mellé II. Rákóczi György két új, bádogtetős, bolthajtásos szobát építtetett, ám 1660-ban az iratok eltűntek: ha nem az ostrom alatt, akkor menekítés közben semmisülhettek meg. Várad visszafoglalásakor, 1692-ben a császári katonaság egyik első feladata volt a várban a levéltári anyag keresése, felkutatása, amely végül nem került elő. Ma az iratok 1693-tól töredékesen, 1699-től folyamatos iratsorozatot alkotva sorakoznak a debreceni levéltár polcain, ám a 20. század történéseit ismerve ez szinte csodával is felér. Az értékes iratanyagot először a 18. század végén rendezték és az 1800-as évek elején selejtezték. A Helytartótanácshoz felküldendő iratokat a 19. század elején még erre önként vállalkozó kereskedők szállították, úgynevezett „szolgalomszekéren”, mivel az akkori posta sem volt biztonságosabb: Hosszúpályi úrbéri pere például postakocsin ázott ronggyá. Trianon után még évekig Nagyváradon volt az archívum, úgy, hogy közben iratok nélkül névleg működött az intézmény Berettyóújfaluban, Csonka-Bihar megye székhelyén.

Ezt az időszakot örökítette meg vicces formában a költő-levéltáros Nadányi Zoltán is: „Lett Biharban a levélnek tára./ Mondták nekem: te tárnoka legyél!/ Így lett a tágas tárban tárnok is./Ám üresek a polcok, nincs levél.”

Sajátos osztozkodás

Az iratok végül 1928-ban Reszegi Lajos levéltáros közbenjárására kerültek át Magyarországra. Közben a román állam által a levéltár átvizsgálására kiküldött hivatalnok vörös tintával jegyezte be észrevételeit a 18. századi közgyűlési jegyzőkönyveibe, ami ma elképzelhetetlennek tűnik. A második bécsi döntés után a levéltárat visszaköltöztették Nagyváradra, ám 1944-ben újra menekíteni kellett. Az értékesebb részeket a Nagyrábé melletti Des Escherolles kastélyban falazták el, ahonnan ökrös szekereken szállították tovább. A háború után Berettyóújfaluban újrarendezték az anyagot, majd 1950-ben a megyerendezés során létrejött Hajdú-Bihar megye levéltárait egyesítették, így jött létre a mostani Nemzeti Levéltár megyei tagintézményének jogelődje.

A második világháború után keletkezett nemzetközi levéltári egyezmények szerint a Bihar megyei levéltári anyagot két elv szerint kellett megosztani. A vármegyei fondok magyar közigazgatás időszaka alatt keletkezett részeit Magyarország, míg a két háború közti intervallum dokumentumait Románia kapta; a települési iratanyagot területi elv alapján választották szét. A gyűjteményeket következetlen módon osztották meg: például a címereslevél gyűjteményből a román nemzetiségű családok nemeslevelei Nagyváradon maradtak, de a számos magyarországi település pecsétnyomóját tartalmazó gyűjteményt is itt helyezték el. Érdekes, hogy Romániában az egyházközségi anyagokat is az állami levéltárakba gyűjtötték be az 1960-as években.

HBN–Szálkai Tamás