Iparosok és kereskedők a 125 éve alakult tűzoltóegyletben

Iparosok és kereskedők a 125 éve alakult tűzoltóegyletben
© Illusztráció: Pixabay
Bagamér – 125 éve alakult, mára azonban már megszűnt a bagaméri önkéntes tűzoltóság.

„Alighogy haza mentünk a községházáról, alighogy az ebédet elfogyasztottuk, megkondult a vészharang, s azon vasárnap délután tűzvész emésztette meg Kiss Sándor házát, s ekképpen mindjárt a kezdetén a szomorú feladat hárult az alig megalakult szövetkezetre, hogy is súlyos kárt szenvedett tagjának kellett segélyére sietni kölcsönnyújtással, éspedig 200 koronával.” – így emlékezik Rácz Béla pénztárnok, aki mint népiskolai tanító, az egylet alparancsnoka volt az 1899. október 1-jén alapított Bagaméri Hitelszövetkezet 10 éves története című írásában.

Sok hasonló tűzeset és az egyik belügyminiszteri körrendelet alapján vármegyei ösztökélésre 1892. október 23-án Bagamérban is megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egylet. A tűzvédelem mindig szoros kapcsolatban volt a községi közigazgatással. Az egylet első főparancsnoka Sártory Endre jegyző volt 1892–1898-ig. Az 1896-ban az óvodának épített, s 1984-ben lebontott tanácsháza falában talált emléklap szerint:

Van a községnek 40 tagból álló kellően felszerelt tűzoltó-egylete”.

Szentpéteri Kun Sándor községi jegyző 1911-ben írja: „Bagamérban az önkéntes tűzoltó–egylet tagjainak kizárólag iparosok, kereskedők jelentkeztek”.

Az ipartestületben is

Az önkéntes tűzoltóság koronként változó jellegű és szellemű közösség volt, régebben az ipartestületben is együtt lévő iparosoké, majd a leventéké, 1950-es évektől pedig az általános iskolát elvégző korosztályok itthon maradt fiataloké, majd a bejáró szakmunkás tanulóké.

Ha az anyagiak a közigazgatás szűkös kereteiből származtak is, e fontos önkéntes tevékenység csakis az önkéntes tűzoltók áldozatos munkája révén lehetett eredményes. A tűz elleni harcot önként vállaló tűzoltók gyakran szolgáltak példát a férfias helytállásra az emberi összefogás semmi mással nem pótolható erejére. A 19. század végi szlogenjük: „Egymásnak segítség, Istennek dicsőség!”.

Helyi hagyomány volt, hogy a községi tűzoltók tiszteletére évente bált, közgyűlési bankettet, társas vacsorát szerveztek. Tekintélyük erősítését szolgálták az ünnepélyes zászlóavatások, látványos felvonulások, sőt még a kulturális életre is futotta erejükből.

A Bagaméri Önkéntes Tűzoltó Egyesület a tűzoltó­hagyományok ápolása érdekében 2009-ben egyesült a Bagaméri Körrel. Az akkor még 10-12 főre tehető önkéntes tűzoltó szakcsoport mára már megszűnt.

– Ruszoly Barnabás, önkéntes tűzoltóhadnagy –


Önkéntes tűzoltó-parancsnokok voltak

  • 1910-es évek: Bálint József postamester,
  • 1929–1930: Dobos Jenő adóügyi jegyző,
  • 1931-től 1945-ig: Taar Ferenc rektortanító,
  • 1950-es évektől: idős Cs. Lakatos József ács- és kőművesmester, Oláh Imre férfiszabómester, Szatmári Imre szakmunkás, ifjú Cs. Lakatos József építőipari segédmunkás, Barta Sándor gépkocsivezető, Létai Dániel gépkezelő, Kozma József téesztag.

Lábadozó Debrecenben katonák számára
Debrecen - 1915-ben pusztító kolerajárvány söpört végig a katonákon a Balmazújvárosi úti fogolytáborban. Fejezetek Debrecen történetéből, 26. rész. Az első világháború hátországi nagyvárosába, Debrecenbe 103 esztendeje, 1914. október 14-én érkezett meg az orosz hadifoglyokat ideszállító első vasú...

A debreceni csata elesett katonái a Honvédtemetőben nyugszanak
Debrecen - A Debrecen területén lezajlott fegyveres konfliktusok részletei, eseményei rendre jelentős pontatlansággal jelennek meg a köztudatban. Mind közül kiemelkedik a második világháború. A légitámadásokról, és a városért zajló októberi harcokról rengeteg téves információ kering közszájon, melye...