Ingatlanokat adnak az egyháznak

Ingatlanokat adnak az egyháznak
A város közgyűlése tavaly októberben arról hogy ingyenes használatba adja a Felsőjózsai utca 9. és 11. szám alatti ingatlanokat a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegyének, amely templomot, parókiát és közösségi házat épít rajtuk.

Az átadás decemberben meg is történt. Csütörtökön újabb ingatlan átadásról kötött szerződést a két fél, ennek értelmében az önkormányzat 99 évre használatba adja a Derék utca – Holló László sétány sarkán lévő ingatlant hasonló célokra azzal, hogy 5 éven belül az építési munkákat teljes körűen kötelesek elvégezni. Az átadásra 3 napon belül sor fog kerülni – kaptuk az információt a városházáról.