Így lehet gyorsan, bosszúság nélkül ügyet intézni a Tigáznál

Így lehet gyorsan, bosszúság nélkül ügyet intézni a Tigáznál
© Fotó: Tigáz
Debrecen – A Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online sajnálatát fejezi ki, amiért Bolhából elefántot című – a lap 2015. szeptember 5-i számában, a portálon pedig ugyanekkor megjelent – szubjektív írás szerzője elbagatellizálta az ügyfél és a szolgáltató közötti precíz ügyintézés módját, illetve helytelen nyilatkozatot tett a Tigáz Zrt.-re.

Látszólag egyszerű ügyek intézése a közműszolgáltató ügyfélszolgálatán sok időveszteséget és bosszúságot okozhat, ha nem vagyunk tisztában azzal, milyen esetekben milyen dokumentumokat kell bemutatnunk. Ilyenkor persze hibáztathatjuk a szolgáltatót, de ezen ügyeket azon jogszabályi előírások és az üzletszabályzat szerint kell végezni, amelyeket a fogyasztókat védeni hivatott intézmények írnak elő, felügyelnek.

Egyetemes szolgáltatási szerződés módosítása:

 • a szolgáltatási szerződés módosítását csak a szerződés szerinti partner kezdeményezheti.

A szerződésmódosítás az alábbi esetekre terjedhet ki:

 • számlafizetési mód megváltoztatása (postai számla-fizetési megbízás, átutalás, csoportos beszedési megbízás stb.)
 • számlafizető módosítása (a szerződő féltől eltérő számlafizető esetén)
 • elszámolás módja (részszámlás fizetés, vagy havi mérőállás diktálás)
 • részszámla mennyiségének módosítása.

Egyéb esetekben nem szerződésmódosításra kerül sor, hanem új szerződés megkötésére. Amennyiben a felhasználó személye megváltozik (például költözés, haláleset), felhasználóváltás (ügyfélcsere) keretében történik új szolgáltatási szerződés megkötése.

Mit tegyünk, ha a szerződő partner elhunyt?

Amennyiben a szerződőpartner halálát követően át kívánjuk íratni a gázmérőt a nevünkre, akkor ez azt jelenti, hogy felhasználóváltás formájában új szerződés megkötésére kerül sor, hiszen a szerződő partner kiléte, személye megváltozik. Az ügyintézéshez az alábbiakkal kell tisztában lennünk: az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított 6 hónapon belül be kell jelenteni a szolgáltatónál, valamint:

 • a bejelentés során meg kell adni felhasználási hely címét, a szerződés szerinti azonosítót, a fogyasztásmérő berendezés gyári számát
 • az elhunyt felhasználó nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, lakcímét
 • jelezni kell a felhasználóváltás jogcímét (pl. elhalálozott a korábbi felhasználó)
 • az új szerződőpartner adatait (név, születési hely és idő, édesanyja neve), ha természetes személyről van szó.
 • vállalkozások esetén: név, székhely címe, cégjegyzékszám vagy adószám
 • a Polgári törvénykönyv általános szabályai alapján létrehozott jogalany esetén: lakóhelyének címét, tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét, és telefonos elérhetőségét
 • a fogyasztásmérő berendezés mérőállását és a mérőállás megállapításának dátumát, azt a napot, amikor a mérőállást leolvastuk
 • a bejelentés dátumát
 • a bejelentő, és az új felhasználó aláírását
 • új felhasználó hiányában örökös(ök) nevét és elérhetőségét.

Ha a felhasználási helynek nem egy, hanem több tulajdonosa van, akkor bármelyikük intézheti a fentiek alapján az átíratást, de figyelnie kell arra, hogy a másik, vagy többi tulajdonos mindegyikétől legyen nála hozzájáruló nyilatkozat. A tulajdonosok ebben a hozzájáruló nyilatkozatban nyilatkoznak arról, hogy a szolgáltató melyikükkel köthet szerződést. A változás bejelentéséhez dokumentumok bemutatása is szükséges (például halotti anyakönyvi kivonat, hagyaték átadó végzés, tulajdoni lap), ezért ezt a bejelentést a legcélszerűbb a személyes ügyfélszolgálaton intézni, ahol előzetesen időpont is egyeztethető, és akkor nem kell sorban állni.


Ügyintézés előtt érdemes felkeresni a Tigáz telefonos ügyfélszolgálatát (06 40 333 338), ahol segítenek az ügyintézésben, vagy tájékozódhatnak a Tigáz weboldalán is: www.tigaz.hu/ugyfelszolgalat


Bolhából elefántot
Aki azt gondolja, hogy a magyar állami bürokráciát nem lehet „űberelni”, téved. A Tigáznak sikerült. Orosz Csaba jegyzete.

hirdetés