Így kell licitálni az állami földekre

Akt.:
Debrecen – Hamarosan mintegy 400 ezer hektárnyi állami földterület kerül kalapács alá országszerte.

Megállapította a kormány azokat a részletes szabályokat, amelyek szerint le kell bonyolítani az eladásra kijelölt állami termőföldek értékesítését. Az árverések csak november közepén kezdődhetnek, így viszont kétséges, hogy be lehet-e tartani a december 31-i határidőt.

Átlag plusz 10 százalék

A 3 hektárnál nagyobb állami földeket a megyei és a helyi átlagáraknál legalább 10 százalékkal drágábban kell értékesíteni. A Nemzeti Földalapnak a földek értékét forint/aranykoronában kell meghatároznia. Az árverések lebonyolításában a kormányhivatalok és a járási hivatalok is közreműködnek. Az eljárásban árverezőként csak helyben lakó, földművesnek minősülő és magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt. Az értékesített földrészleteknél az államot 20 éves visszavásárlási jog illeti meg, amelynek biztosítására 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom lép életbe. A visszavásárlási jogot a földrészletek tulajdoni lapjára az állam javára – a vevő költségére – be kell jegyeztetni csakúgy, mint az elidegenítési és a terhelési tilalmat.

Árverési biztosíték

Az árverési biztosítékot a földrészlet kikiáltási árának 10 százalékában határozzák meg, amelyet az árverezőknek – helyrajzi számonként – az árverési hirdetményben meghatározottak szerint kell megfizetniük. A hirdetményt a kormányhivatalok megyei jogú városokban található hivatali helyiségeiben, az árveréssel érintett földrészletek fekvése szerinti településeken a helyben szokásos módon, illetve az árverések helyszínein is ki kell függeszteni, továbbá a megyei, illetve a helyi sajtóban is közzé kell tenni. Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Az árverezőnek árverési naponként 30 ezer forintos regisztrációs díjat kell az árverés helyszínén készpénzben befizetnie. A licitküszöb összege 5 millió forintot meg nem haladó kikiáltási árnál 50 ezer forint, 5-10 millió forint között 100 ezer, 10-50 millió forint között 200 ezer, 50 millió forint felett pedig 500 ezer forint.

HBN


Nem legalább: Legfeljebb

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az állami földek árveréséről szóló csütörtöki Napló-cikk (1.oldal, „Földárverés megyénkben is” címmel) pontosítását kérte az árverésekre jogosultak körével összefüggően, kiegészítve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben foglaltakkal.

A fentiek szerint az árveréseken olyan, földművesnek minősülő magyar állampolgárságú, természetes személyek licitálhatnak, akiknek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az árverés tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magán­úton legfeljebb 20 kilométer távolságra van.

hirdetés